Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αλγόριθμος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων για το ομαδοποιημένο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων

Vlamakis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B660880D-A34B-4839-B7BA-CB55E9C087D7
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Βλαμάκης, "Αλγόριθμος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων για το ομαδοποιημένο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92251
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαδρομή που θα ακολουθήσει ένα όχημα για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε πελατών είναι απαραίτητο να είναι η βέλτιστη, και για τον εξυπηρετούμενο αλλά και τον εξυπηρετητή. Όσο αφορά τον εξυπηρετούμενο, η βέλτιστη διαδρομή θεωρείται η πιο σύντομη και γρήγορη ενώ για τον εξυπηρετητή θεωρείται η πιο οικονομική. Για αυτόν τον λόγο έχουν δημιουργηθεί διάφορες μέθοδοι βελτιστοποίησης διαδρομών που συνδυάζουν τις παραπάνω απαιτήσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η διπλωματική αυτή εργασία αφορά μια παραλλαγή του προβλήματος δρομολόγησης χωρητικότητας οχημάτων (CVRP) που ονομάζεται Clustered VRP (CluVRP). Στο CluVRP, οι πελάτες χωρίζονται σε προκαθορισμένες ομάδες. Οι πελάτες που αντιστοιχούν σε ένα μεμονωμένο σύμπλεγμα πρέπει να επισκέπτονται όλοι από το ίδιο όχημα πριν αυτό φύγει από το σύμπλεγμα. Η έννοια της ομαδοποίησης είναι ευρέως γνωστή λόγω των οικονομικών της επιπτώσεων και της μειωμένης πολυπλοκότητάς της στη μοντελοποίηση και την επίλυση μεγάλου φάσματος εφαρμογών. Αρχικά, χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος αρχικής λύσης που στοχεύει στη δημιουργία μιας αρχικής διαδρομής, η οποία όμως δεν είναι βέλτιστη. Αυτή η διαδρομή είναι απαραίτητη επειδή οι ακόλουθοι αλγόριθμοι θα την χρησιμοποιήσουν ως δεδομένο για να την φέρουν στην βέλτιστη κατάσταση. Και στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος εμπνευσμένος από την φύση και δύο αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης για τη βελτιστοποίηση της αρχικής λύσης. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία είναι, αρχικά ο πλησιέστερος γείτονας, έπειτα ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων (PSO), και τέλος οι 1-1 exchange και 2-opt.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά