Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση συστήματος και διαδικασιών προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής και διαχείρισης υλικών (MRP) σε ελληνική εταιρεία με μεθόδους και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και πολυκριτήριας ανάλυσης

Panagopoulos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/01353164-24E2-4409-AD36-7AA768C349EF
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Παναγόπουλος, "Ανάλυση συστήματος και διαδικασιών προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής και διαχείρισης υλικών (MRP) σε ελληνική εταιρεία με μεθόδους και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και πολυκριτήριας ανάλυσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διο https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92271
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη εργασία, αναλύεται μια ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός συστήματος οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας και εν γένει της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση των δυνατοτήτων ενός προγράμματος MRP II, σε μια σύνθετη παραγωγική διαδικασία, που αφορά τον χρονικό προγραμματισμό της παραγωγής, με βάση το πρόγραμμα πωλήσεων και τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης των προϊόντων και της μελέτης της παραγωγής, καθώς επίσης και τη διαχείριση των απαιτούμενων υλικών και εξωτερικών συνεργατών (εργολάβων).Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα του ελέγχου της παραγωγής, όπου με βάση τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) που παρέχει το σύστημα, αξιολογείται απολογιστικά η παραγωγικότητα των μηχανών και των εργαζομένων, η υλοποίηση του χρονικού προγραμματισμού και οι κοστολογικές αποκλίσεις από τα πρότυπα κόστη. Ελέγχεται επίσης η απόκλιση των εσόδων των παραγόμενων προϊόντων από τη στόχευση του προγράμματος πωλήσεων (προϋπολογισμό) της εταιρείας, αξιολογείται η επάρκεια του συστήματος και προτείνονται βελτιώσεις όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία. Τέλος, μέσω μηχανικής μάθησης, κατά τη χρήση ανοικτού λογισμικού του συστήματος WΕΚΑ, ελέγχεται η δυνατότητα εύρεσης βελτιωμένων αλγορίθμων πρόβλεψης του τελικού κόστους προϊόντων της εταιρείας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά