Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία ενός "πράσινου προσήμου" θεματικού πάρκου Προ-Βιομηχανικής Εποχής

Dagres Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A6161A25-EA9E-4C64-A2F0-C7B33ED1DF28
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Δαγρές, "Τεχνοοικονομική μελέτη για τη δημιουργία ενός "πράσινου προσήμου" θεματικού πάρκου Προ-Βιομηχανικής Εποχής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92274
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία σχετίζεται με την υλοποίηση μιας ρεαλιστικής τεχνοοικονομικής μελέτης για την ιδρυτική επένδυση ενός σχεδόν αυτόνομου ενεργειακά θεματικού πάρκου. Ταυτότητα αυτού είναι η παρουσίαση τόσο του τρόπου επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων κατά την Προ-Βιομηχανική Περίοδο, όσο και η ζωή ενός προγόνου της οικογένειας του επιχειρηματία, που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο στο χώρο της πάλης. Αρχικά, παρατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία για την ελληνική τουριστική αγορά, ενώ παράλληλα προσεγγίζεται η έννοια του εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και οι μορφές του, όπως αυτές θα εντάσσονται στις δραστηριότητες της επιχείρησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η κατάσταση του υφιστάμενου ελληνικού ενεργειακού κλάδου και προσδιορίζεται η θέση και ο τρόπος λειτουργίας της τουριστικής μονάδας στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Ακολουθεί μια λεπτομερής περιγραφή των συνιστωσών του θεματικού πάρκου και πιο συγκεκριμένα των υποδομών, του προϋπολογισμού, καθώς και του χρονικού προγραμματισμού αυτού, προκειμένου να διαμορφωθούν τα πρώτα στοιχεία για την τελική οικονομική αξιολόγησή του. Μέσω της αξιολόγησης αυτής, ελέγχονται και αποσαφηνίζονται οι προοπτικές και η βιωσιμότητα της επένδυσης με τη χρήση ανάλυσης ευαισθησίας, δηλαδή με τη διαμόρφωση τριών σεναρίων (αισιόδοξο, αναμενόμενο και απαισιόδοξο), καθώς και με την ανάλυση νεκρού σημείου, όσον αφορά τη μεταβλητότητα των προβλέψεων. Η χρηματοοικονομική αυτή αξιολόγηση, ολοκληρώνεται με την εφαρμογή της μεθόδου του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης, κατά την οποία και συγκρίνονται συνολικά τα τρία πιθανολογικά σενάρια. Βάση των οικονομικών μεταβλητών και παραδοχών που σχετίζονται με τα εν λόγω σενάρια, αποτελούν μια εξειδικευμένη δειγματοληπτική έρευνα και επεξεργασία δεδομένων, οι οποίες αποβλέπουν στην όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική προσέγγιση των συνθηκών ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα για το υπό μελέτη επενδυτικό έργο, τα οποία μάλιστα το καθιστούν (πλην του τρίτου σεναρίου) αποδεκτό και βιώσιμο, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύουν τόσο τη δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών της αγοράς, όσο και τη σημαντική συμβολή του στο σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο της πράσινης ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά