Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δέσμευση CO2 από βιομηχανικές μονάδες: Υφιστάμενη κατάσταση και αξιολόγηση τεχνολογιών

Dritsa Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/49D78C3B-B712-466A-8BF8-A66EB66A6488
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Δρίτσα, "Δέσμευση CO2 από βιομηχανικές μονάδες: Υφιστάμενη κατάσταση και αξιολόγηση τεχνολογιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92281
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αποτελεί συστατικό της ατμόσφαιρας, αλλά συγχρόνως και το πιο σημαντικό αέριο του φαινομένου του θερμοκηπίου. Όταν, η συγκέντρωση του υπερβαίνει τα φυσιολογικά επίπεδα μπορεί να δημιουργήσει περιβαλλοντικά και ανθρωπογενή προβλήματα, όπως κλιματική αλλαγή και υπερθέρμανση του πλανήτη. Στη σύγχρονη εποχή, οι εκπομπές CO2 προέρχονται από βαριές βιομηχανίες (ηλεκτρική παραγωγή, τσιμεντοβιομηχανία κλπ.) και μεταφορές (αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα κλπ.). Απαιτούνται, λοιπόν, αποτελεσματικές τεχνολογίες δέσμευσης CO2 με στόχο την μείωση των εκπομπών του αερίου και στην παρούσα εργασία αναλύονται διαφορετικές τεχνολογίες δέσμευσης CO2.Η πρώτη τεχνολογία δέσμευσης CO2 είναι με βάση τις αμίνες και συγκεκριμένα μονοαιθανολαμίνη (MEA). Η δέσμευση πραγματοποιείται με χημική απορρόφηση του CO2 από τον διαλύτη MEA σε μια στήλη απορρόφησης. To CO2 συλλέγεται και αποθηκεύεται και ο διαλύτης MEA μπορεί να αναγεννηθεί και να ανακυκλωθεί στην στήλη απορρόφησης. Η δεύτερη κατά σειρά τεχνολογία είναι με βάση τα στερεά υλικά και γίνεται ανάλυση ειδικά του οξειδίου του ασβεστίου (CaO). Το CaO έχει τη δυνατότητα ρόφησης του CO2 κατά τη διάρκεια του κύκλου ανθρακοποίησης-ασβεστοποίησης. Η ρόφηση πραγματοποιείται σε αντιδραστήρες ρευστοστερεάς κλίνης. Η τελευταία τεχνολογία δέσμευσης CO2 που αναλύεται είναι με χρήση καθαρού οξυγόνου O2. Το CO2 παράγεται σχεδόν με καθαρότητα 95% από την αντίδραση καύσης καθαρού οξυγόνου και είναι έτοιμο για δέσμευση αφού υποστεί διαδικασίες καθαρισμού. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται σύγκριση των τριών τεχνολογιών δέσμευσης CO2 από την τεχνολογική αξιολόγηση που αναλύθηκε στη διπλωματική εργασία. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και προτείνεται ποια τεχνολογία είναι ιδανική και ασφαλής για χρήση αλλά και μελλοντικές προοπτικές των τεχνολογιών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά