Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κριτική εξέταση της πολιτικής διαχείρισης αποθεμάτων σε μια Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης

Manousi Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/16726CA7-4B1B-44FF-A10D-986D915A9C99
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Μανούση, "Κριτική εξέταση της πολιτικής διαχείρισης αποθεμάτων σε μια Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92294
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία σχετίζεται με την πολιτική διαχείρισης των αποθεμάτων μιας δημόσιας επιχείρησης ύδρευσης, αποχέτευσης και την αξιολόγηση αυτής. Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσουμε την πολιτική διαχείρισης των αποθεμάτων της ΔΕΥΑ και να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά της. Αρχικά, θα γίνει μια μικρή ιστορική αναδρομή σχετικά με τη διαχείριση των αποθεμάτων και τις πρώτες μεθόδους ελέγχου τους, φτάνοντας μέχρι και το σήμερα. Στη συνέχεια, θα πραγματευτούμε το ρόλο των αποθεμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα είδη, τις κατηγορίες τους και τις μεθόδους αποτίμησής τους. Επίσης, θα γίνει αναφορά στο μοντέλο Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας και ιδιαιτέρως στον «πατέρα» αυτού του μοντέλου τον Ford Whitman Harris. Σε γενικό πλαίσιο, θα αναφερθούν και οι πιο γνωστοί μέθοδοι ταξινόμησης. Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε τους κανονισμούς για την ίδρυση των ΔΕΥΑ, το καθεστώς λειτουργίας τους, το έργο τους, τον τρόπο λειτουργίας τους αλλά και τον κανονισμό προμηθειών και τα υλικά που διαχειρίζονται. Τέλος, θα αναφερθούμε στα συστήματα ταξινόμησης που εφαρμόσαμε στη ΔΕΥΑ, και κυρίως στην ταξινόμηση ABC και τα οφέλη που προκύπτουν απο αυτή. Επιπλέον, θα γίνει και μια σύγκριση μεταξύ των μεθόδων ταξινόμησης που χειριστήκαμε παραθέτοντας τα συμπεράσματά μας απο το συνδυασμό των ταξινομήσεων. Φιλοδοξούμε μέσα απο αυτή την έρευνα να δούμε που υστερεί το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων και που πρέπει να εστιάσουμε για να το διορθώσουμε. Θα θέλαμε να εντοπίσουμε δυνατά και αδύναμα σημεία στον τρόπο διαχείρισης των αποθεμάτων και να δώσουμε στην επιχείρηση το έναυσμα για καινοτόμες αλλαγές οι οποίες θα την κάνουν πιο αποτελεσματική.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά