Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Distinguish regional performance with the use of shift-share analysis and MCDA methods: a gross value added perspective

Xanthos Georgios, Zopounidis Konstantinos, Garefalakis Alexandros, Lemonakis Christos, Passas Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A3881836-0B6B-4A11-8641-22E4B604F97D
Έτος 2022
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G. Xanthos, C. Zopounidis, A. Garefalakis, C. Lemonakis, and I. Passas, “Distinguish regional performance with the use of shift-share analysis and MCDA methods: a gross value added perspective,” Oper. Res. Int. J., vol. 22, no. 2, pp. 1363–1376, Apr. 2022, doi: 10.1007/s12351-020-00582-6. https://doi.org/10.1007/s12351-020-00582-6
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

This study aims to take into account regional gross value added, to assess the performance of this macroeconomic component for all thirteen Regions of Greece. We apply two different methods for the period between 2010 and 2016, (1) the PROMETHEE II Multi-criteria method and (2) Shift and Share Analysis (SHA). In a nutshell, in nine out of thirteen Regions of Greece, the Promethee II method ranks the regions of Greece in a wholly identical or relatively similar manner to the SHA method, indicating that there is a robust framework considering the joint review for both proposed methods regarding regional performance.

Υπηρεσίες

Στατιστικά