Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνοοικονομική μελέτη ίδρυσης μικρής μεταποιητικής μονάδας βιολογικών προϊόντων

Boutos Tilemachos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DD0C5B64-0B4F-4038-9829-BDD046475E76
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Τηλέμαχος Μπούτος, "Τεχνοοικονομική μελέτη ίδρυσης μικρής μεταποιητικής μονάδας βιολογικών προϊόντων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92359
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη δημιουργία μιας μικρής μεταποιητικής μονάδας βιολογικών προϊόντων από μία υφιστάμενη αγροτική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον Δήμο Αλεξανδρουπόλεως. Η επιχείρηση βλέποντας την αύξηση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων εξετάζει τα οφέλη της δημιουργίας μονάδας μεταποίησης προϊόντων ιδίας παραγωγής. Μετά την εξέταση του νομοθετικού πλαισίου για οικοτεχνικές μονάδες μεταποίησης, αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπου παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του εγχειρήματος, τα προϊόντα που θα παραχθούν, η παραγωγική διαδικασία τους, ο τόπος εγκατάστασης της μονάδας και η διαρρύθμισή της, με αποτέλεσμα τον προσδιορισμό των δαπανών και της χρηματοδότησης της επένδυσης. Ακολούθως, ορίζεται η βιολογική καλλιέργεια και η αξία των βιολογικών προϊόντων στις κοινότητες τα οποία προάγουν την βιωσιμότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Έπειτα, καθορίζεται το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ανάλυση καταναλωτή, ανταγωνισμού, αγοράς και μακροπεριβάλλοντος, οι οποίες μετέπειτα καθορίζουν την στρατηγική, τους στόχους, το μείγμα μάρκετινγκ καθώς και τις προβλεπόμενες πωλήσεις της επιχείρησης και με βάση αυτές καθορίζεται το ύψος της πρωτογενούς παραγωγής. Εξετάζονται τρία πιθανά σενάρια: το αναμενόμενο, το αισιόδοξο και το απαισιόδοξο και η διαφοροποίηση αυτών έγκειται συνολικό ύψος πωλήσεων. Λόγω της καθετοποιημένης δομής της επιχείρησης εξετάζονται, ακόμα, οι λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στη συνέχεια, εκτελείται η μελέτη των οικονομικών παραμέτρων της επένδυσης (αναμενόμενα έσοδα, έξοδα λειτουργίας, κόστη πρώτων υλών, αποσβέσεις και ανάλυση δανείου). Διερευνάται, επιπρόσθετα, το Νεκρό Σημείο της επιχείρησης και η οικονομική απόδοση και η βιωσιμότητας της επένδυσης με τη μέθοδο του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης. Τέλος, τα συμπεράσματα της μελέτης ενσωματώνονται σε μια ανάλυση SWOT. Συμπερασματικά θα μπορούσε να αναφερθεί πως μια μονάδα αυτού του βεληνεκούς θα μπορούσε να επιτύχει λόγω συγκεκριμένων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, όπως ο βιολογικός τρόπος παραγωγής και η αγνή και ποιοτική παραγωγή των υλικών. Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους που απειλούν την συγκεκριμένη επιχείρηση και αυτοί ανάγονται στο μικρό μέγεθος και κατά συνέπεια την αδυναμία κατάστρωσης οικονομιών κλίμακας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά