Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη διαγραμμάτων διπλής σημαντικότητας με χρήση της θεωρίας πληροφορίας

Christothanopoulou Theodora

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1EE957C3-25F9-4872-B3E7-DF4F48D3939D
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεοδώρα Χριστοθανοπούλου, "Ανάπτυξη διαγραμμάτων διπλής σημαντικότητας με χρήση της θεωρίας πληροφορίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92391
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή αποτελεί ένα κλάδο του Marketing, ο οποίος έχει απασχολήσει σημαντικά το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο την τελευταία δεκαετία έχει αποκτήσει ένα πελατοκεντρικό χαρακτήρα. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται μια έρευνα ικανοποίησης πελατών στον τομέα των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών στον συγκεκριμένο κλάδο. Σκοπός αποτελεί μια συγκριτική ανάλυση της εκτιμώμενης και της εκφρασμένης σημαντικότητας των χαρακτηριστικών ποιότητας του προϊόντος, ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη διαγραμμάτων διπλής σημαντικότητας με χρήση της θεωρίας πληροφορίας.Πιο συγκεκριμένα, βασικό εργαλείο για την ανάλυση δεδομένων και τον υπολογισμό της εκτιμώμενης σημαντικότητας θα αποτελέσει η Θεωρία Πληροφορίας, ενώ η εκφρασμένη σημαντικότητα θα εκτιμηθεί με άμεσες ερωτήσεις στους καταναλωτές και θα διερευνηθεί η εκτίμηση των άμεσων βαρών μέσω τεχνικών κατάταξης. Η ταξινόμηση και η κατηγοριοποίηση των διάφορων χαρακτηριστικών ποιότητας θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της εφαρμογής του μοντέλου Kano (θεωρία ελκυστικής ποιότητας).Η Θεωρία Πληροφορίας χρησιμοποιεί ως βασικό μαθηματικό εργαλείο τη Θεωρία Πιθανοτήτων και εισάγει τον όρο της εντροπίας, η οποία αποτελεί μέτρο αβεβαιότητας. Βάσει της θεωρίας αυτής υπολογίζεται και συγκρίνεται το στατιστικό μέτρο της συσχέτισης για κάθε χαρακτηριστικό ποιότητας του προϊόντος. Η συγκεκριμένη τιμή παρουσιάζει το μέγεθος της διασποράς κάθε στοιχείου και κατά συνέπεια το αν αυτό αποδίδει μεγάλη ή μικρή πληροφορία. Η μικρή διασπορά έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη πληροφορία και αντίστροφα.Θα διερευνηθεί, επίσης, η ανάπτυξη των διαγραμμάτων διπλής σημαντικότητας μέσω της πολυκριτήριας μεθόδου MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis) για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης σημαντικότητας, ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματά της με αυτά που θα έχουν προκύψει από την μέθοδο της Θεωρίας Πληροφορίας. Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σε θέση να προσδιορίσουν διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ και να καθορίσουν προτεραιότητες ως προς το ποια χαρακτηριστικά χρειάζονται βελτίωση στον κλάδο των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών που απασχολεί την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά