Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη διαχείρισης αποθεμάτων προϊόντος με μεγάλη ετήσια κίνηση

Karachaliou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/43EB7303-D331-4257-8D58-C4C9D9FA2C3B
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Καραχάλιου, "Μελέτη διαχείρισης αποθεμάτων προϊόντος με μεγάλη ετήσια κίνηση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92411
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη γενική λειτουργία μιας 3PL εταιρείας με φαρμακευτικά προϊόντα. Πιο αναλυτικά, θα γίνει ανάλυση των μεθόδων δημιουργίας και οργάνωσης ενός αποθηκευτικού χώρου, ακολουθώντας τις αρχές και διαδικασίες των Good Distribution Practices όσο και του Lean Management, ανεξαρτήτως τύπου προϊόντων, και εν συνεχεία εξειδικεύοντας για ένα προϊόν ταχείας και μεγάλης ετήσιας κίνησης στην αγορά. Το προϊόν αυτό εξετάζεται από την εισαγωγή του στον αποθηκευτικό χώρο, στην ανάλυση του τρόπου προετοιμασίας των παραγγελιών, φόρτωσης και δρομολόγησης των παραγγελιών με προορισμό τους τελικούς πελάτες. Επιπλέον, πραγματοποιείται πλήρης ανάλυση της οργάνωσης ενός δικτύου διανομής, απευθείας στους πελάτες, ή με τη χρήση κέντρων Cross Docking. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στον τρόπο οργάνωσης του δικτύου διανομής, διότι εμπεριέχει τους περισσότερους αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την υλοποίηση του έργου (ικανοποιημένοι πελάτες), όσο και το κόστος. Η εν λόγω ανάλυση συνδέεται με ποικίλες παραμέτρους, που ακολουθούν τις σχετίζονται με ποιοτικά και κοστολογικά κριτήρια, με ιστορικά δεδομένα που δόθηκαν από την εταιρεία, με στόχο την επίτευξη της πλέον συμφέρουσας λειτουργίας της εταιρείας, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών των αποθετών. Τέλος, στη συγκεκριμένη εργασία, μετά την οργάνωση και την παρουσίαση τριών πιθανών εφαρμόσιμων σεναρίων, γίνεται εμφανές ότι η χρήση κέντρων Cross Docking είναι απαραίτητη ως η πλέον συμφέρουσα μέθοδος οργάνωσης δικτύων διανομής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά