Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση καταναλωτικών προτιμήσεων για προϊόντα εμφιαλωμένου νερού και εναλλακτικών αναψυκτικών με την μέθοδο Adaptive choice based conjoint

Panagiotas Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/28689509-EC40-436D-9E06-7C7B2C6B2000
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Παναγιωτάς, "Ανάλυση καταναλωτικών προτιμήσεων για προϊόντα εμφιαλωμένου νερού και εναλλακτικών αναψυκτικών με την μέθοδο Adaptive choice based conjoint", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92465
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Για τις ανάγκες τις διπλωματικής εργασίας, θα πραγματοποιηθεί μελέτη καταναλωτικών προτιμήσεων σε προϊόντα εμφιαλωμένου νερού και εναλλακτικών αναψυκτικών. Η ερευνά θα υλοποιηθεί με χρήση του λογισμικού Lighthouse της εταιρίας Sawtooth. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των καταναλωτικών προτιμήσεων είναι μια παραλλαγή της μεθόδου Conjoint Analysis, η Adaptive choice based conjoint (ACBC). Στη συνεχεία αφού προκύψουν οι χρησιμότητες των χαρακτηριστικών και των επίπεδων τους θα γίνει διαχωρισμός των δεδομένων σε συστάδες με την βοήθεια της μεθόδου k-means σε περιβάλλον Matlab ώστε να γίνει ομαδοποίηση των δεδομένων και να δημιουργηθούν προτάσεις προϊόντων για κάθε μια από τις συστάδες που θα προκύψουν. Τέλος θα πραγματοποιηθεί μελέτη πολυμεταβλητης ανάλυσης διακύμανσης μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών για να προκύψουν συμπεράσματα, συμφώνα με το ποιες μεταβλητές επιδρούν στατιστικά σημαντικά στον καθορισμό των χρησιμοτήτων των χαρακτηριστικών από τους καταναλωτές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά