Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη και σχεδίαση αυτόματου πλαϊνού στηρίγματος μοτοσυκλετών

Georgoulakis Aristeidis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E4D20615-E104-4BD5-B8F4-F5C556E7C31D
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αριστείδης Γεωργουλάκης, "Μελέτη και σχεδίαση αυτόματου πλαϊνού στηρίγματος μοτοσυκλετών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92467
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αναπόσπαστο εξάρτημα κάθε μοτοσυκλέτας αποτελεί το στήριγμα (stand), ρόλος του οποίου είναι να προσφέρει στήριξη κατά την στάθμευση. Με επιρροή από την όλο και μεγαλύτερη τάση της εποχής για «έξυπνες» και αυτόματες/αυτόνομες δομές, η εργασία αυτή στοχεύει στο να αντικαταστήσει το κλασσικό, ενεργοποιούμενο με το πόδι, στήριγμα σε μια κατασκευή η οποία θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει πότε πρέπει να εκτείνει και πότε να ανασύρει το πλαϊνό στήριγμα της μοτοσυκλέτας. Με τον τρόπο αυτό, πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν ανά καιρούς λόγω αμέλειας των οδηγών να ανασηκώσουν το στήριγμα της μοτοσυκλέτας τους, μπορούν πλέον να αποφευχθούν.Η σχεδίαση του στηρίγματος που παρουσιάζεται ακολουθεί τη μορφολογία του πλαισίου συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας, χωρίς να επιβαρύνει, οπτικά ή λειτουργικά, το όχημα.Πραγματοποιείται στατική ανάλυση των φορτίσεων και επιλέγεται υλικό και τελικήσχεδίαση του στηρίγματος. Αναλύεται η λογική σχεδίαση του συστήματος ελέγχουκαι παρουσιάζονται τα δομικά τμήματα του προτεινόμενου πρωτότυπου συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά