Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρισματική και συναισθηματική νοημοσύνη στην επιχείρηση και τους εργαζομένους της

Moschanaki Marianna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BC45F917-5ACE-431E-8F4B-A285CF951580
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαριάννα Μοσχανάκη, "Χαρισματική και συναισθηματική νοημοσύνη στην επιχείρηση και τους εργαζομένους της", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92491
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι αβεβαιότητες του οικονομικού κλίματος τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει πολύ τη σταθερότητα πολλών επιχειρηματικών οργανώσεων. Οι προκλήσεις των ψυχολογικών συμβολαίων, της ηγεσίας και της εμπιστοσύνης, της διαχείρισης απόδοσης, της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών έχουν καταστήσει πιο δύσκολο για τα στελέχη να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους οργανισμούς. Η ηγεσία ανθρώπων στον οργανισμό θα ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, όπου ο Northouse (2010) την όρισε ως μια διαδικασία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που ξεκίνησε από ένα άτομο που επηρεάζει μια ομάδα ατόμων με αυτόν τον τρόπο. Η ηγεσία πρέπει να βασίζεται στη δημιουργικότητα που υπάρχει μέσα σε έναν οργανισμό, σε επίσημο επίπεδο και λειτουργίες (Johannessen and Skålsvik, 2013). Η βασική έννοια που προκύπτει από αυτούς τους ορισμούς της ηγεσίας είναι η διαδικασία, η επιρροή και η επίτευξη των στόχων. Η ηγεσία είναι να επηρεάζεις άλλους ανθρώπους για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο με τρόπο που να έχει νόημα για αυτούς. Ηγεσία είναι η ικανότητα ενός ηγέτη να πείσει τους υπαλλήλους να συμπεριφέρονται με τρόπο που θα βοηθήσει τον οργανισμό να πετύχει τους στόχους του.Η συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ) σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις συναισθηματικές πληροφορίες. Η μελέτη έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή από ερευνητές και επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού επειδή συμβάλλει στους ηγέτες και τους υπαλλήλους και τον βασικό της ρόλο στην αποτελεσματικότητα και τις συνθήκες του οργανισμού. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται τα μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και η σχέση της με τη χαρισματική ηγεσία ενώ επανεξετάζονται τα ευρήματα για να δείξουν τις θετικές συσχετίσεις μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης, ηγετών και εργαζομένων. Ολοκληρώνοντας αναφέρονται σκέψεις για τη μελλοντική έρευνα σχετικά με το ρόλο της στους οργανισμούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά