Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έλεγχος οριζόντιας ταλάντωσης ανελκυστήρων υψηλής ταχύτητας

Galanakis Manousos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6F8716E0-CCC0-4CA1-8350-1BF6D3B5D0FA
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μανούσος Γαλανάκης, "Έλεγχος οριζόντιας ταλάντωσης ανελκυστήρων υψηλής ταχύτητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92496
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε ανελκυστήρες υψηλής ταχύτητας η ασυμμετρία στην κατανομή του φορτίου και μικρές ατέλειες κατά την κατασκευή οδηγούν σε ενοχλητικές οριζόντιες ταλαντώσεις κατά τη λειτουργία τους. Με τη χρήση ελέγχου είναι δυνατή η μείωσή τους.Η παρούσα εργασία αναλύει ένα μοντέλο το οποίο παρουσιάζει την ασυνέπεια-απόκλιση μεταξύ της ταλάντωσης του θαλάμου και του πλαισίου του θαλάμου και της οριζόντιας ταλάντωσης των στηριγμάτων (οδηγοί Rail) στην πραγματική λειτουργιά ενός ανελκυστήρα.Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε ένας έξυπνος ελεγκτής μείωσης κραδασμών ασαφούς νευρωνικού δικτύου στην Μatlab, ο οποίος βασίστηκε στο μοντέλο Μamdani.Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει εάν ο έξυπνος ελεγκτής απορρόφησης κραδασμών μειώνει αποτελεσματικά την οριζόντια ταλάντωση των ανελκυστήρων υψηλής ταχύτητας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά