Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση κεντρικής αποθήκης διανομής προϊόντων και βελτίωση της χωροθέτησης και διακίνησης εμπορευμάτων

Myleros Miltiadis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FFEC0BC7-C55D-45B1-91A5-D94E61E17101
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιλτιάδης Μυλερός, "Προσομοίωση κεντρικής αποθήκης διανομής προϊόντων και βελτίωση της χωροθέτησης και διακίνησης εμπορευμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92500
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα μοντέλο προσομοίωσης της αποθήκης ενός κέντρου διανομής προϊόντων το οποίο ακολούθως εφαρμόζεται για την εκτίμηση διαφόρων μέτρων απόδοσης και την βελτίωση της χωροθέτησης της αποθήκης με σκοπό την ευκολότερη διακίνηση των εμπορευμάτων. Η προσομοίωση βασίζεται στη χρήση δεδομένων παραγωγής, για τα οποία έχει εξασφαλιστεί σχετική άδεια, και του μαθηματικού πακέτου Matlab. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ένας αριθμός κινήσεων εντός της αποθήκης, ο διαχωρισμός των εξυπηρετητών ανάλογα με την κίνηση και βασικές παράμετροι που επηρεάζουν την διαδικασία εξυπηρέτησης. Από την εκτέλεση προσομοιώσεων εκτιμώνται στατιστικές παράμετροι των διαδικασιών και χρόνων εξυπηρέτησης και καθυστερήσεων σε κάθε στάδιο αυτής. Τα στοιχεία αυτά δίνουν την απαραίτητη πληροφορία για την εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος και για τον εντοπισμό των σημείων της παραγωγικής διαδικασίας τα οποία χρήζουν βελτιώσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά