Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση πληροφοριακού συστήματος φορολογίας Taxisnet

Tzelai Alma

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/14BFE761-B160-4198-B966-75432C5D8161
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άλμα Τζελάϊ, "Αξιολόγηση πληροφοριακού συστήματος φορολογίας Taxisnet", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92511
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το πληροφοριακό σύστημα Taxisnet είναι το πιο γνωστό και το πλέον χρησιμοποιούμενο μέσο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Συχνότεροι χρήστες του φορολογικού συστήματος είναι τα λογιστικά γραφεία τα οποία διεκπεραιώνουν έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό εργασιών τόσο πολιτών όσο και επιχειρήσεων. Με βάση την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών τους, έρχονται σε επαφή με το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών του Taxisnet. Ως εκ τούτου αποτελούν την καταλληλότερη ομάδα για να το αξιολογήσει και να εκφράσει την ικανοποίησή της για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας Taxisnet από αυτή την πιο απαιτητική ομάδα χρηστών του. Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με ανάπτυξη και συμπλήρωση ειδικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέτρησης της ικανοποίησης των λογιστών από το Taxisnet, πάνω σε μια σειρά κριτηρίων όπως η Σχεδίαση, Πληρότητα, Λειτουργικότητα, Πληροφόρηση, Ποιότητα, Ασφάλεια, Υποστήριξη και Συνολική Ικανοποίηση.Με την ολοκλήρωση της έρευνας και τη συγκέντρωση των απαντήσεων έχει γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων με χρήση μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, διαγραμμάτων βελτίωσης και εξόρυξης δεδομένων. Τέλος, με τα συμπεράσματα της έρευνας, αποτυπώνονται τυχών αδυναμίες του πληροφοριακό συστήματος και προτείνονται βελτιώσεις όπου είναι απαραίτητες.Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας η έρευνα μας διήρκησε από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2022 και συμμετείχαν συνολικά 950 λογιστές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά