Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση προοδευτικού καλουπιού και 3D εκτύπωση του

Papadopoulou Maria-Eirini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/49902960-C1DA-43EE-B6BA-3D9DB5B47591
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Ειρήνη Παπαδοπούλου, "Σχεδίαση προοδευτικού καλουπιού και 3D εκτύπωση του", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92551
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την μελέτη και τον σχεδιασμό ενός προοδευτικού διαμορφωτικού καλουπιού(Progressive Die Design) και την τρισδιάστατη εκτύπωση αυτού. Στόχο αποτελούσε η ενασχόληση σε βάθος με το σχεδιαστικό πακέτο, καθώς και με τον τρισδιάστατο εκτυπωτή και τα παράγωγά του. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση και παρουσιάζονται τα συστήματα σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD-Computer Aided Design). Έπειτα, περιγράφεται το λογισμικό SIEMENS PLM ΝΧ 12.0 που χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό και πιο συγκεκριμένα το εργαλείο Progressive Die Wizard (PDW). Παρουσιάζεται το τελικό προϊόν που παράγεται και επεξηγούνται τα στάδια ανάπτυξης του καλουπιού στο σχεδιαστικό πρόγραμμα, αναλυτικά. Συνεχίζοντας, μελετάται η λειτουργία και η εξέλιξη των τρισδιάστατων εκτυπωτών και ακολουθεί η ανάλυση της διαδικασίας κατασκευής του καλουπιού. Τέλος, παρατίθενται οι δυσκολίες και αστοχίες που αντιμετωπίσθηκαν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της τρισδιάστατης εκτύπωσης και παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά