Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη εκπομπών ρύπων με την εξέλιξη της τεχνολογίας

Alexandrakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5FA96808-25F5-46B7-A46B-7898C013D245
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Αλεξανδράκης, "Μελέτη εκπομπών ρύπων με την εξέλιξη της τεχνολογίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92575
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την συνεχόμενη και αυξανόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος εξαιτίας των μηχανοκίνητων οχημάτων. Θα περιλαμβάνει μία εισαγωγή για τους ρύπους που εκπέμπουν ειδικότερα τα οχήματα και το ποσοστό υπευθυνότητάς τους στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Έπειτα θα γίνει μία ανάλυση των ρύπων των οχημάτων που χρησιμοποιούν βενζίνη, πετρέλαιο καθώς και των ηλεκτροκινητήρων. Θα γίνει μία σύγκριση των παραγόμενων ρύπων σε αυτούς τους κινητήρες. Στη συνέχεια θα γίνει μια εμβάθυνση στη μακροπρόθεσμη ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω των μπαταριών (λόγω της ανακύκλωσής τους) όπου εδώ θα τεθεί το ερώτημα αν τελικά η παραγωγή μπαταριών επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον από ότι νομίζουμε. Επίσης θα γίνει εκτίμηση μέσω ανάλυσης ολικού κόστους κύκλου ζωής της μπαταρίας καθώς και των παραγόμενων ρύπων. Τέλος θα γίνει μια αναφορά στην καύση υδρογόνου για την παραγωγή κίνησης, αν είναι εφικτό να εισαχθεί αυτή η εναλλακτική μορφή πηγής ενέργειας και τι δυσκολίες θα είχε.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά