Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση προϋπολογισμού εκστρατείας μάρκετινγκ μέσω Google ads

Bekas Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6BDC1E6D-D392-4359-AAA5-AC2FC8987D9B
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Μπέκας, "Βελτιστοποίηση προϋπολογισμού εκστρατείας μάρκετινγκ μέσω Google ads", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92596
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη έχει ως επιδίωξη την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον σχεδιασμό μιας καμπάνιας μάρκετινγκ, μέσω Google Ads. Θα γίνει μελέτη περίπτωσης σε επιχείρηση πολιτικού μηχανικού και με χρήση συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών προς διαφήμιση στις αναζητήσεις στο Google, καθώς και παραμέτρων που έχουν επιρροή στην εκστρατεία (π.χ. παράμετροι σχετικές με τον σχεδιασμό (design) της ιστοσελίδας). Για τον σκοπό αυτό, θα γίνουν πειράματα με διάφορους συνδυασμούς παραμέτρων, προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η επιδραστικότητά τους. Για την επιτυχή προσέγγιση του θέματος της μελέτης, θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία στατιστικής, μηχανικής μάθησης (π.χ. νευρωνικά δίκτυα, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση) και επιχειρησιακής έρευνας (π.χ. γραμμικός προγραμματισμός, γενετικοί αλγόριθμοι). Ο απώτερος στόχος της έρευνας, είναι να βρεθεί μια προσέγγιση μέσω της οποίας μεγιστοποιείται το ποσοστό όσων κάνουν κλικ τελικά στην διαφήμιση (ήτοι: το ποσοστό των κλικ, CTR-click through rate), αλλά θα προταθούν και άλλοι κρίσιμοι δείκτες αξιολόγησης απόδοσης (ήτοι: τα λεγόμενα key performance indicators-KPIs) από την σχετική βιβλιογραφία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά