Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καταγραφή της συνολικής αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού μίας γραμμής παραγωγής και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης

Rokas Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A4DEC040-F386-47B6-83F7-9204DCC04FD2
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Ρόκας, "Καταγραφή της συνολικής αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού μίας γραμμής παραγωγής και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92600
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού (Overall Equipment Effectiveness – ΟΕΕ) είναι ένα πρότυπο για τη μέτρηση της παραγωγικότητας μίας γραμμής παραγωγής. Ο δείκτης OEE προσδιορίζει το ποσοστό του χρόνου που είναι πραγματικά παραγωγικό. Η τιμή του δείκτη OEE ίση με 100% αντανακλά την κατασκευή μόνο ποιοτικών προϊόντων, όσο το δυνατόν γρηγορότερα-αποδοτικότερα, χωρίς διακοπές. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την καταγραφή της συνολικής αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού μίας πραγματικής γραμμής παραγωγής ασφαλειών τήξεως (μαχαιρωτές ασφάλειες). Η γραμμή παραγωγής/συναρμολόγησης αποτελείτε από 7 σταθμούς παραγωγής. Αφού γίνει αναλυτική καταγραφή των εργασιών που εκτελούνται σε κάθε μονάδα, θα καταγραφούν σε ημερήσια βάση και για διάστημα ενός μήνα τα προβλήματα λειτουργίας της συγκεκριμένης γραμμής παραγωγής με σκοπό τον υπολογισμό της συνολικής αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού. Η λεπτομερής καταγραφή των δυσλειτουργιών του εξοπλισμού θα καταδείξει με σαφήνεια και λεπτομέρεια τα προβλήματα που οδηγούν σε τυχόν χαμηλή αποτελεσματικότητα της γραμμής παραγωγής. Σκοπός της διπλωματικής είναι τελικά η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης που θα οδηγήσουν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά