Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανίχνευση στοιχείων στη διαδικασία ανακύκλωσης πλακετών τυπωμένου κυκλώματος με χρήση ακτίνων Χ

Tziallas Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8AFCF82A-D623-46AA-8760-69528BE8CC20
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Τζιάλλας, "Ανίχνευση στοιχείων στη διαδικασία ανακύκλωσης πλακετών τυπωμένου κυκλώματος με χρήση ακτίνων Χ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92603
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας αφορά τη μελέτη της διαδικασίας ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συγκεκριμένα των ηλεκτρονικών πλακετών. Εξερευνάται η χρήση μεθόδων ανίχνευσης με ακτίνες Χ στη διαδικασία ανακύκλωσης PCB και κατά πόσο αυτή μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα ανάκτησης χρήσιμων και πολύτιμων υλών από το τελικό προϊόν. Πραγματοποιήθηκε πείραμα όπου συγκρίθηκαν δείγματα πλακετών δυο διαφορετικών εταιρειών πριν και μετά τη θραύση τους. Από τα αποτελέσματα του πειράματος είναι δυνατό να κρίνουμε αν οι ακτίνες Χ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση και τον διαχωρισμό των πλακετών προτού πραγματοποιηθεί θραύση τους και άρα αυτές να διαχωριστούν εκ των προτέρων ώστε στις μετέπειτα διεργασίες ο διαχωρισμός των υλικών που τα συνθέτουν να είναι ευκολότερος και πιο αποδοτικός. Αυτό είναι εφικτό από την εφαρμογή ειδικών διεργασιών ανάλογα το υλικό περιεχόμενο των πλακετών το οποίο γίνεται γνωστό κατά την ανίχνευση. Με έναν τέτοιο διαχωρισμό είναι δυνατή η αύξηση της καθαρότητας των πρώτων υλών,ειδικά των πολύτιμων όπως για παράδειγμα ο χρυσός, άργυρος και η πλατίνα, τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία της ανακύκλωσης και τελικώς η αύξηση των οικονομικών οφελών ολόκληρης της διαδικασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά