Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση βιομηχανικών διεργασιών επεξεργασίας υγραερίου (LPG) με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης

Politis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E097ED39-EE9B-4278-8E88-16654E1F8D7B
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Πολίτης, "Μοντελοποίηση βιομηχανικών διεργασιών επεξεργασίας υγραερίου (LPG) με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92608
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι σύγχρονες Βιομηχανίες Διεργασιών χαρακτηρίζονται από τον μεγάλο όγκο των δεδομένων που συλλέγονται κατά την παραγωγική διαδικασία. Ταυτόχρονα, η συνεχώς αυξανόμενη υπολογιστική ισχύς, η διεύρυνση των δικτυακών υποδομών και η πρόοδος σε πεδία ανάλυσης δεδομένων όπως αυτό της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθιστούν δυνατή την αξιοποίηση των δεδομένων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των συνθηκών παραγωγής ή τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων. Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, αναπτύσσεται ένα μοντέλο των διεργασιών επεξεργασίας υγραερίου (Liquefied Petroleum Gas – LPG) σε μια βιομηχανική μονάδα διύλισης πετρελαίου. Το μοντέλο βασίζεται σε δεδομένα (data-driven) που έχουν συλλεχθεί κατά τη λειτουργία ενός διυλιστηρίου και αφορούν σε ροές και συγκεντρώσεις των συστατικών στο μείγμα υγραερίου που υπόκειται σε επεξεργασία καθαρισμού. Για την ανάπτυξη του μοντέλου ακολουθούνται τεχνικές μηχανικής μάθησης (machine learning) και βαθιάς μάθησης (deep learning).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά