Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Optimization-based path-planning for connected and non-connected automated vehicles

Typaldos Panagiotis, Papageorgiou Markos, Papamichail Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/70F16ADB-7AF8-405C-B2F3-D63D2AE8E793
Έτος 2022
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά P. Typaldos, M. Papageorgiou, and I. Papamichail, “Optimization-based path-planning for connected and non-connected automated vehicles,” Transp. Res. Part C Emerging Technol., vol. 134, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.trc.2021.103487. https://doi.org/10.1016/j.trc.2021.103487
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

A path-planning algorithm for connected and non-connected automated road vehicles on multilane motorways is derived from the opportune formulation of an optimal control problem. In this framework, the objective function to be minimized contains appropriate respective terms to reflect: the goals of vehicle advancement; passenger comfort; and avoidance of collisions with other vehicles and of road departures. Connectivity implies, within the present work, that connected vehicles can exchange with each other (V2V) real-time information about their last generated short-term path. For the numerical solution of the optimal control problem, an efficient feasible direction algorithm (FDA) is used. To ensure high-quality local minima, a simplified Dynamic Programming (DP) algorithm is also conceived to deliver the initial guess trajectory for the start of the FDA iterations. Thanks to very low computation times, the approach is readily executable within a model predictive control (MPC) framework. The proposed MPC-based approach is embedded within the Aimsun microsimulation platform, which enables the evaluation of a plethora of realistic vehicle driving and advancement scenarios under different vehicles mixes. Results obtained on a multilane motorway stretch indicate higher efficiency of the optimally controlled vehicles in driving closer to their desired speed, compared to ordinary manually driven vehicles. Increased penetration rates of automated vehicles are found to increase the efficiency of the overall traffic flow, benefiting manual vehicles as well. Moreover, connected controlled vehicles appear to be more efficient in achieving their desired speed, compared also to the corresponding non-connected controlled vehicles, due to the improved real-time information and short-term prediction achieved via V2V communication.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά