Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο ρόλος της τεχνολογίας Blockchain στη θαλάσσια αλυσίδα εφοδιασμού

Angelakis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A4B0FBF7-F5F3-43C3-9845-3A14BDC00C6D
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Αγγελάκης, "Ο ρόλος της τεχνολογίας Blockchain στη θαλάσσια αλυσίδα εφοδιασμού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92718
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η τεχνολογία Blockchain αποτελεί μια από τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εποχή της ψηφιοποίησης, η οποία τείνει τα τελευταία χρόνια να ενσωματώνεται στο χώρο της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας από διάφορες ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο χώρος της ναυτιλίας χαρακτηρίζεται ως ένας χώρος με πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες χρίζουν κατάλληλη διαχείριση για αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Ωστόσο οι έρευνες σχετικά με την υιοθέτηση και εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής στις θαλάσσιες μεταφορές περιορίζονται στην ανάλυση συγκεκριμένων ωφελειών όπως η μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς, η αντιμετώπιση του προβλήματος γραφειοκρατίας, χωρίς να γίνεται μια ολιστική προσέγγιση της υιοθέτησης της τεχνολογίας Blockchainστο ναυτιλιακό κλάδο. Η ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των εμποδίων που συνεπάγεται η εφαρμογή της, καταδεικνύουν την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης αλλά και εκπαίδευσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να είναι σε θέση να αντιληφθούν τη χρήση της μέσω της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερευνών στην παρούσα εργασία καταδεικνύει την ανάγκη όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον κλάδο της ναυτιλίας να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρέχονται με την υιοθέτηση του Blockchain ως ένα σημαντικό παράγοντα μετριασμού των σχετικών κινδύνων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών με τους εταίρους τους και να ενισχύσουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά