Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση συνθηκών κατεργασίας στην πλάνιση και αποφλοίωση οδοντώσεων με κύλιση

Rosmarakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A551D319-E430-4F6B-8EBF-22BE5BCF597C
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Ροσμαράκης, "Επίδραση συνθηκών κατεργασίας στην πλάνιση και αποφλοίωση οδοντώσεων με κύλιση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92770
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η πλάνιση και η αποφλοίωση με κύλιση είναι από τις πιο γνωστές κατεργασίες για την κατασκευή οδοντώσεων που λειτουργούν σε υψηλό αριθμό στροφών και με υψηλές προδιαγραφές. Στην παρούσα εργασία θα εκτελεστεί πληθώρα προσομοιώσεων για τις δύο κατεργασίες. Οι προσομοιώσεις θα εκτελεστούν στο πρόγραμμα Inventor με την χρήση ενός λογισμικού προσομοίωσης των κατεργασιών κοπής οδοντώσεων που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Μικροκοπής και Κατασκευαστικής Προσομοίωσης. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός αναλυτικού οδηγού για τη χρήση του λογισμικού και η επεξήγηση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των κατεργασιών αφού αναλυθούν, θα δημιουργηθούν διαγράμματα στα οποία θα παρουσιάζεται η επίδραση των συνθηκών κατεργασίας, όπως η γωνία αποβλίττου, το βάθος κοπής και η πρόωση των κατεργασιών στις δυνάμεις κοπής για ευθείες και πλάγιες οδοντώσεις, εσωτερικών και εξωτερικών οδοντωτών τροχών. Τέλος θα γίνει σχολιασμός των αποτελεσμάτων και θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά