Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η υιοθέτηση του τρίπτυχου περιβάλλον-κοινωνία-διακυβέρνηση στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Παρούσα κατάσταση και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Mousourakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FDA10559-9166-4FD2-AF80-79B83F6A0D59
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Moυσουράκης, "Η υιοθέτηση του τρίπτυχου περιβάλλον-κοινωνία-διακυβέρνηση στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Παρούσα κατάσταση και βιβλιογραφική ανασκόπηση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 202 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92814
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας τα προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον και την κοινωνία μας, έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό. Για αυτό τον λόγο όλα τα μέλη της κοινωνίας προσπαθούν να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής πιο υπεύθυνο με στόχο να αφήσουν ένα πιο υγειές περιβάλλον και μια καλύτερη κοινωνία στις επόμενες γενεές. Οι επιχειρήσεις όντας ένα βασικό μέλος της κοινωνίας προσπαθούν και αυτές να δράσουν πιο υπεύθυνα ώστε να περιορίσουν τον αρνητικό αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και στην κοινωνία ευρύτερα. Για αυτό τον λόγο αναλαμβάνουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (E.K.E) ώστε να συμβάλουν στην λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την αλλαγή της νοοτροπίας των επιχειρήσεων άλλαξε ο τρόπος και το είδος των επενδύσεων. Πλέον εκτός από την έννοια της κλασσικής επένδυσης έχει αναπτυχθεί και η έννοια της κοινωνικά υπεύθυνης επένδυσης (Κ.Υ.Ε.). Η κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση είναι η επένδυση στην οποία εκτός από χρηματοοικονομικά κριτήρια χρησιμοποιούνται και περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια (ESG κριτήρια) από τους επενδυτές για τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων τους. Τα χαρτοφυλάκια αυτά λόγω το ότι περιέχουν υπεύθυνες επενδύσεις ονομάζονται πράσινα χαρτοφυλάκια ή ESG χαρτοφυλάκια ή βιώσιμα χαρτοφυλάκια. Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο την παρουσίαση των βασικών αρχών και εννοιών του τρίπτυχου ESG, της κοινωνικά υπεύθυνης επένδυσης (Κ.Υ.Ε.) αλλά και των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πράσινων χαρτοφυλακίων, μέσα από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά