Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ψηφιακά Δίδυμα & εφαρμογή στο δίκτυο ύδρευσης Αποσελέμη

Andreoulas Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/14978CB0-3FA8-4640-BC92-EAB9EDCCFBFC
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Ανδρεούλας, "Ψηφιακά Δίδυμα & εφαρμογή στο δίκτυο ύδρευσης Αποσελέμη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92828
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα ψηφιακά δίδυμα (Digital Twins) είναι μια ψηφιακή εικονική αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, μιας διαδικασίας ή ενός ολόκληρου έργου, πάνω στην οποία εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τη λειτουργία του.Μια από τις βασικότερες εφαρμογές ψηφιακών διδύμων είναι εκείνη της προσομοίωσης των δικτύων ύδρευσης ή ακόμα και των υδροηλεκτρικών εργοστασίων (Hydropower Plants). Μέσω των ψηφιακών διδύμων είναι δυνατή η πλήρης εποπτεία της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου είναι δυνατό να ελεγχθούν ή να ρυθμιστούν διάφορες παράμετροι κατά τη λειτουργεία της όπως επίσης και να γίνει πρόβλεψη τυχών βλαβών στο σύστημα. Ένα από τα βασικότερα έργα υδροδότησης στην Κρήτη είναι το δίκτυο ύδρευσης των περιοχών Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη. Ο ταμιευτήρας Αποσελέμη συλλέγει νερό από τον ομώνυμο ποταμό που εκρέει από τα Λασιθιώτικα Όρη. Από εκεί μέσω ενός κεντρικού αγωγού το νερό κατευθύνεται προς τις αντίστοιχες πόλεις, καθώς επίσης και στις ευρύτερες περιοχές, τόσο για άρδευση όσο και για ύδρευση.Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια προσπάθεια μελέτης των πιέσεων που ασκούνται μέσα σε τμήμα του κεντρικού κλειστού αγωγού του δικτύου υδροδότησης από το φράγμα Αποσελέμη προς το Ηράκλειο. Για τον υπολογισμό των πιέσεων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο το “A First Course In The Finite Element Method 5th edition” του Daryl L. Logan.Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια δημιουργίας προγράμματος σε περιβάλλον MATLAB το οποίο θα λύνει το δίκτυο βασιζόμενο στη συγκεκριμένη μέθοδο και θα υπολογίζει τις τιμές των πιέσεων σε τακτά σημεία του δικτύου για μια πιο λεπτομερή εποπτεία.Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατό να καταγραφεί η καταπόνηση των αγωγών μέσα στο δίκτυο και να προβλεφθούν τυχών βλάβες, κάτι που θα συμβάλει στην επέκταση της διάρκειας ζωής της εγκατάστασης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά