Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση χρήσης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για πρόβλεψη λειτουργίας αντλιοστασίου

Andreadakis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7E60BF94-CFB4-416F-8E83-1D4DEDE33094
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Ανδρεαδάκης, "Διερεύνηση χρήσης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για πρόβλεψη λειτουργίας αντλιοστασίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92852
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα χρήσης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη της πίεσης, παροχής και συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε ένα υδραυλικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, το δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα αντλιοστάσιο νερού με δύο ταυτόσημες αντλίες το οποίο καταθλίβει σε δεξαμενή υψηλότερης στάθμης. Μέσω κατάλληλου χειρισμού των βανών στο δίκτυο σωληνώσεων, οι αντλίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μεμονωμένες, σε σειρά ή παράλληλα. Με χρήση του αξιόπιστου προγράμματος αριθμητικής προσομοίωσης υδραυλικών δικτύων EPANET και για πολλαπλά τυχαία σενάρια θέσης βανών και ύψους στάθμης της δεξαμενής κατάθλιψης, υπολογίστηκαν οι τιμές πίεσης στους κόμβους, της παροχής στις σωληνώσεις και της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Οι τιμές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση πολλαπλών μοντέλων μηχανικής μάθησης - τύπου Regression - στο πρόγραμμα MATLAB. Το μοντέλο που εμφάνιζε την μικρότερη απόκλιση της μέσης τετραγωνικής τιμής (RMS) χρησιμοποιήθηκε έπειτα για την πρόβλεψη των τιμών πίεσης, παροχής και ενέργειας για 16 προκαθορισμένα σενάρια θέσης βανών και στάθμης δεξαμενής. Μετά από την σύγκριση των προβλεπόμενων τιμών αυτών με τις αντίστοιχες προϋπολογισμένες τιμές από το EPANET, αναδείχθηκε η επιτυχής δυνατότητα χρήσης της μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη λειτουργίας του συγκεκριμένου αντλιοστασίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά