Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνεργατική σχεδίαση με χρήση του συστήματος Active Workspace ΝΧ

Rontogiannis Charalampos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1ACC0F05-86CE-4F80-A102-E4AC3FB1FDA7
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαράλαμπος Ροντογιάννης, "Συνεργατική σχεδίαση με χρήση του συστήματος Active Workspace ΝΧ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92860
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η λεπτομερής περιγραφή της Διαχείρησης Κύκλου Ζωής Προϊόντος (Product Lifecycle Management –PLM) ως προσέγγισης των εταιρειών, που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείρηση των προϊόντων, από την σύλληψη τους ως ιδέες έως και την απόσυρση/απόρριψη τους. Αρχικά, γίνεται μια αναφορά στην ιστορία και τους διάφορους βασικούς ορισμούς που σχετίζονται με το PLM. Στη συνέχεια, αναλύονται περαιτέρω τα στάδια που υνθέτουν τον κύκλο ζωής τους προϊόντος και κατόπιν οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο εφαρμογής του PLM, καθώς και εφαρμογές και τεχνολογίες που το συνθέτουν. Ακόμα, αναφέρονται διάφορες έννοιες που διέπουν και χαρακτηρίζουν το PLM. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη Συνεργατική Ανάπτυξη Προϊόντος ως βασική διαδικασία που συντελείται στην αρχή του κύκλου ζωής του προϊόντος και τις δραστηριότητες και που την συνθέτουν. Κατόπιν, αναλύεται η Βασισμένη σε Μοντέλα Μηχανική Συστημάτων (Model Based Systems Engineering –MBSE) στα πλαίσια του PLM. Τέλος, γίνεται ένας απολογισμός της σημασίας του PLM για τις επιχειρήσεις, των ευκαιριών και προκλήσεων του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται, των συνεπειών που επιφέρει και πλεονεκτημάτων που προσφέρει.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά