Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση ιστοσελίδων ηλεκτρονικών καταστημάτων βασιζόμενη στη μέτρηση της σημαντικότητας και ανάλυσης τεχνικών χαρακτηριστικών με τη βοήθεια της Conjoint Analysis και μεθόδων εξόρυξης δεδομένων

Christofis Dimitrios-Rafail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1AA5DB1E-AE7C-4A23-BC04-61CA3947C5BD
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος-Ραφαήλ Χριστοφής, "Σχεδίαση ιστοσελίδων ηλεκτρονικών καταστημάτων βασιζόμενη στη μέτρηση της σημαντικότητας και ανάλυσης τεχνικών χαρακτηριστικών με τη βοήθεια της Conjoint Analysis και μεθόδων εξόρυξης δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκη https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92875
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάδειξη και την μελέτη των τεχνικών χαρακτηριστικών που κάνουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα λειτουργικά και ταυτόχρονα αποδοτικά για τους ιδιοκτήτες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάλυση και τη μέτρηση της σημαντικότητας που προσδίδουν οι χρήστες σε αυτά τα χαρακτηριστικά, μέσω της πολυμεταβλητής στατιστικής μεθόδου Conjoint Analysis.Ειδικότερα, στα πλαίσια της έρευνας, τα στοιχεία σχεδιασμού των ιστοσελίδων χωρίστηκαν σε ενότητες, της σχεδίασης και πλοήγησης. Η κάθε ενότητα αναλύθηκε σε επιμέρους παράγοντες και θα εφαρμοστεί η κλασματική παραγοντική σχεδίαση για την μείωση των συνδυασμών που δημιουργούνται. Δηλαδή, εφαρμόστηκε η ορθογώνια σχεδίαση για τον καθορισμό των υποθετικών profiles των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τα profiles σχεδιάστηκαν μέσω της πλατφόρμας WIX.com και παρουσιάστηκαν σε τυχαίο δείγμα ατόμων μέσω προσωπικών συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων προκειμένου να εκτιμηθούν μέσω Conjoint Analysis τα επιθυμητά profiles σχεδίασης και πλοήγησης με την υψηλότερη βαθμολογία. Ύστερα ακολούθησε συσταδοποίηση μέσω του αλγορίθμου k-means για την εύρεση του προφίλ των «πελατών» των εικονικών ηλεκτρονικών καταστημάτων που δημιουργήθηκαν.Από την εργασία αυτή μπορούν να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις που σκοπεύουν να επεκταθούν διαδικτυακά μέσω δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος ή να αναπροσαρμόσουν την προϋπάρχουσα ιστοσελίδα που διαθέτουν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά