Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έλεγχος UV προστασίας σε οπτικά σκίασης του εμπορίου μέσω φασματοφωτομετρίας

Kokotsakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4A754E07-C470-4422-BDB4-ED911FABCB66
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Κοκοτσάκης, "Έλεγχος UV προστασίας σε οπτικά σκίασης του εμπορίου μέσω φασματοφωτομετρίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92879
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αρχικά ανάλυση της έννοιας της οπτικής καθώς και επεξήγηση της έννοιας της φασματοφωτομετρίας, πού χρησιμεύει και τι επιτυγχάνεται με τη χρήση της. Πραγματοποιείται επίσης πειραματικός προσδιορισμός της απορρόφησης του φωτός από οπτικά σκίασης του εμπορίου με χρήση φασματοφωτομετρίας. Σκοπός της εργασίας είναι να ελεγχθεί κατά πόσο απορροφάται από αυτά το φως της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς και τα μήκη κύματος στα οποία γίνεται η απορρόφηση του φωτός. Έπειτα εξετάζονται τα μήκη κύματος, τα οποία παρέχουν τη μικρότερη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και τα μήκη κύματος τα οποία εισέρχονται στον οφθαλμό από ανάκλαση στα γύρω αντικείμενα. Τέλος, γίνεται σύγκριση μεταξύ μοντέλων διαφορετικής ποιότητας προκειμένου να εξεταστεί η συνάφεια της τιμής των μοντέλων και του βαθμού προστασίας του οφθαλμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά