Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση τεχνολογιών συγκράτησης και διαχείρισης σωματιδιακών ρύπων

Mastoropoulos Miltiadis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/16616182-8649-434D-8E58-C1A0C45CA664
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιλτιάδης Μαστορόπουλος, "Ανάλυση τεχνολογιών συγκράτησης και διαχείρισης σωματιδιακών ρύπων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92887
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Εισαγωγή στις βασικές αρχές ελέγχου σωµατιδίων και κατηγοριοποίηση τους µε βάση τη πραγµατική και την αεροδυναµική διάµετρο. Αριθµητική και µαζική κατανοµή των σωµατιδίων. Ανάλυση των πιο ενδεδειγµένων µεθόδων συλλογής σωµατιδίων, διακρινόµενων σε µηχανισµούς πρόσκρουσης,διακοπής και διάχυσης. Αναφορά σε δευτερεύοντες µηχανισµούς όπως η ηλεκτροστατική έλξη, ηβαρύτητα, η φυγόκεντρος δύναµη . Συλλογή των σωµατιδιακών ρύπων στην πηγή. Σχεδιασµός στοµίων και χοανών αναρρόφησης για την αποτελεσµατική αποµάκρυνση των ρύπων σε βιοµηχανικούς χώρος.Σύνδεση των στοµίων µε τον εξοπλισµό συγκράτησης µε αγωγούς µεταφοράς, των οποίων το µέγεθος και το σχέδιο εξασφαλίζουν την κατάλληλη ταχύτητα µεταφοράς και την βέλτιστη πτώσηπίεσης στο δίκτυο. Υπολογισµός παραµέτρων ροής (βέλτιστη ταχύτητα, απώλειες πίεσης, επιλογή ανεµιστήρων).Ανάλυση του σχεδιασµού και της λειτουργίας των κυριότερων βιοµηχανικών µηχανισµών συγκράτησης, µε ιδιαίτερη αναφορά σε κυκλώνες, βιοµηχανικά σακόφιλτρα, υγρές πλυντρίδες (scrubber) και ηλεκτρόφιλτρα . Πεδία εφαρµογής των ανωτέρω, περιορισµοί, αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τα ισχύοντα όρια εκποµπών και στοιχεία κόστους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά