Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η συμβολή της καινοτομίας στην ανάπτυξη της σύγχρονης επιχείρησης

Karyotaki Stavrianna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CC856680-8EDE-424C-8120-426A89C09783
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταυριάννα Καρυωτάκη, "Η συμβολή της καινοτομίας στην ανάπτυξη της σύγχρονης επιχείρησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92910
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση και τεκμηρίωση του θέματος που αφορά την συμβολή της καινοτομίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Όπως η τεχνολογία, η κοινωνία και η ίδια η ανθρωπότητα εξελίσσονται, έτσι ακριβώς ακολουθούν την δική τους εξελικτική πορεία και οι επιχειρηματικές πρακτικές. Οι επιχειρήσεις αποτελούν νομικές οντότητες που με την πάροδο του χρόνου, όπως θα δούμε, για να παραμένουν υγιείς και σύμφωνες με τα δεδομένα που επιτάσσει η εποχή και η τεχνολογική εξέλιξη, ακολουθούν το «ρεύμα» της εναρμόνισης με την καινοτομία όχι μόνο στην τεχνολογική υποδομή τους, αλλά και σε όλες τις λειτουργίες και τα τμήματα, τις μεθόδους διοίκησης και το μάνατζμεντ. Στο παρόν έγγραφο εξετάζουμε και αναλύουμε μεταξύ άλλων, αρχικά, τον ορισμό της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας, και την σύνδεση μεταξύ των εννοιών. Στην συνέχεια παραθέτουμε τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η υιοθέτηση της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις και συνεπώς τα οφέλη που προκύπτουν στη συνέχεια γι’ αυτές. Έπειτα, εξετάζουμε τις τεχνικές μέτρησης και ανάπτυξης της καινοτομίας, μέσα από ένα φάσμα εννοιών και μετρήσεων που χρησιμοποιούνται στην εποχή μας. Τέλος, εμβαθύνουμε περισσότερο στην τεχνολογική εξέλιξη, μια έννοια συνυφασμένη με την καινοτομία, εντοπίζοντας τους παράγοντες που την καθιστούν δυνατή και τις περιπτώσεις που έχουν προκύψει στο ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο. Στόχος μας είναι ο αναγνώστης μετά το πέρας της ανάγνωσης να αποκτήσει μια σαφή εικόνα επί του θέματος και να καταστούν σαφείς οι θέσεις και τα επιχειρήματά μας. Η έρευνα πραγματοποιείται με την μέθοδο της βιβλιογραφικής επισκόπησης, με κύρια πηγή να αποτελούν τα άρθρα των επιστημονικών περιοδικών και δημοσιευμάτων, της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά