Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης μη στελεχωμένων ιπτάμενων οχημάτων με παραλαβές και παραδόσεις μεταξύ πελατών με χρήση του υβριδικού αλγορίθμου grasp/vns

Aronis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8F044812-7A3C-426B-A10C-B87C67B08773
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Αρώνης, "Επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης μη στελεχωμένων ιπτάμενων οχημάτων με παραλαβές και παραδόσεις μεταξύ πελατών με χρήση του υβριδικού αλγορίθμου grasp/vns", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92913
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παγκοσμιοποίηση και η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη ταχύτερων και πιο αποδοτικών μεθόδων διακίνησης αγαθών στον κόσμο έχει καταστήσει την βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών καταλυτικό παράγοντα για την κάλυψη της ανάγκης αυτής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, είτε οι υπάρχουσες μέθοδοι βελτιώνονται είτε ανακαλύπτονται νέες μέθοδοι για την αύξηση της αποδόσεως των συστημάτων παραλαβής, διαχείρισης και μετακίνησης ώστε να μπορούν οι οικονομίες να συμβαδίζουν με τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της οικονομίας. Μία νέα και πολλά υποσχόμενη μέθοδος για καλύτερη διακίνηση αγαθών είναι εναερίως με την χρήση μη στελεχωμένων ιπτάμενων οχημάτων, γνωστά και ως drones. Στην παρούσα εργασία μελετάται και επιλύεται το πρόβλημα δρομολόγησης ενός στόλου από τα συγκεκριμένα αεροσκάφη για την εξυπηρέτηση των αναγκών μιας εφοδιαστικής αλυσίδας με πολλαπλούς πωλητές και αγοραστές. Στόχος του προβλήματος είναι η εύρεση της βέλτιστης διαδρομής έχοντας σαν κριτήριο την ελαχιστοποίηση την ενέργειας μετακίνησης των αεροσκαφών. Το πρόβλημα έχει ως δεδομένα τη βάση από την οποία απογειώνονται και επιστρέφουν τα αεροσκάφη, τις θέσεις των αγοραστών και των πωλητών, όπως επίσης και την σχέση μεταξύ τους, δηλαδή από ποιον πωλητή σε ποιον αγοραστή πρέπει να διακινηθεί το εκάστοτε τεμάχιο με το συγκεκριμένο βάρος, καθώς και τους περιορισμούς ενέργειας και χωρητικότητας των οχημάτων. Για την επίλυση του προβλήματος, χρησιμοποιήθηκε ένας υβριδικός μεθευρευτικός αλγόριθμος που συνδυάζει τον αλγόριθμο Άπληστης τυχαιοποιημένης προσαρμοστικής αναζήτησης με τον αλγόριθμο Μεταβλητής Γειτονιάς Αναζήτησης. Ο αλγόριθμος υλοποιείται στο περιβάλλον Visual Studio με την γλώσσα C++. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα του προβλήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά