Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Λιτή παραγωγή και μέθοδος Six Sigma στις κατασκευαστικές τεχνολογίες

Kyrios Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DEE9EAF7-ED7E-4A33-A80A-092E03FCD7B1
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Κυρίος, "Λιτή παραγωγή και μέθοδος Six Sigma στις κατασκευαστικές τεχνολογίες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92916
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τη συνεισφορά της κατασκευαστικής λιτότητας και του Six Sigma στην ανάπτυξη των κατασκευαστικών τεχνολογιών. Ειδικότερα, γίνεται ξεχωριστή αναφορά στις απαρχές κάθε μεθόδου, την έρευνα και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε έως την τελική ενσωμάτωση από τη βιομηχανία και έπειτα, τα συνολικά οφέλη που αποκομίζει η βιομηχανία από την υλοποίηση της λιτότητας και του Six Sigma.Με κεντρικό θεματικό άξονα την υλοποίηση της μεθόδου από την Toyota (Toyota Production System), διεξάγεται μια ολόπλευρη μελέτη και τέλος, αναφέρονται οι σύγχρονες τάσεις, οι ανάγκες των τωρινών βιομηχανιών και η εφαρμογή των επιμέρους μεθόδων στα πλαίσια της Βιομηχανικής Επανάστασης 4.0 (Industry 4.0).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά