Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ικανοποίηση των Φοιτητών από την τηλεκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Sars-Cov-2 στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Vagionaki Panagiota

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F59FE897-6D26-4290-866E-F0AA8FB07AA7
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτα Βαγιονάκη, "Ικανοποίηση των Φοιτητών από την τηλεκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Sars-Cov-2 στο Πολυτεχνείο Κρήτης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92934
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η πανδημία Covid-19 επηρέασε όλη την ανθρωπότητα σε διάφορους τομείς, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 2020 η χώρα κηρύχθηκε σε καραντίνα θέτοντας σε αναστολή καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναστάλθηκαν και τα μαθήματα στα Πανεπιστήμια της χώρας. Ήταν επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να συνεχιστούν τα μαθήματα. Η τηλεκπαίδευση υιοθετήθηκε ως ένα έκτακτο μέτρο για τη συνέχεια των μαθημάτων. Όντας αρκετά γρήγορη η μετάβαση από τα μαθήματα δια ζώσης στην τηλεκπαίδευση, αρκετές έρευνες διεξήχθησαν με στόχο να εντοπίσουν κατά πόσο αυτός ο νέος τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων είναι αποτελεσματικός. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε μία έρευνα ικανοποίησης των φοιτητών από την τηλεκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Sars-Cov-2 στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα ήταν κατά πόσο οι φοιτητές έμειναν ικανοποιημένοι από την τηλεκπαίδευση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου το οποίο αποτελούταν από 7 ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα και 13 ερωτήσεις σε μορφή κλίμακας Likert 1-5. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 143 φοιτητές που παρακολούθησαν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης σε διάφορα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων ήταν ποσοτική και πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος IBM SPSS Statistics. Εκτός από τη συνολική ικανοποίηση των φοιτητών, εντοπίστηκαν οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και το μοντέλο που την ερμηνεύει. Η βασική μέθοδος ανάλυσης των αποτελεσμάτων ήταν η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι περισσότεροι φοιτητές έμειναν ικανοποιημένοι από την τηλεκπαίδευση αλλά αρκετοί ήταν αυτοί που κράτησαν ουδέτερη στάση. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν την ικανοποίηση των φοιτητών είναι η συμβολή της τηλεκπαίδευσης στην επίτευξη των στόχων των μαθημάτων και της κατανόησης τους, η συνεργασία με τον διδάσκοντα και τους συμφοιτητές, η αύξηση της επίδοσης των φοιτητών καθώς και ότι ορισμένα μαθήματα είναι προτιμότερο να διδάσκονται πάντα μέσω τηλεκπαίδευσης. Τα ευρήματα της έρευνας συνεισφέρουν ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η τηλεκπαίδευση και να αυξηθεί η ικανοποίηση των φοιτητών, καθώς είναι πολύ πιθανό να καθιερωθεί σε ορισμένα προγράμματα σπουδών. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προτείνονται ιδέες για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την τηλεκπαίδευση στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά