Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εύρεση περιοχών χάσματος συχνότητας, σε υλικά που αποτελούνται από συνδυασμούς αυξητικών μικροδομών, με χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Chinis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9FCB4E83-CBA1-4841-B630-26879E262B08
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Χήνης, "Εύρεση περιοχών χάσματος συχνότητας, σε υλικά που αποτελούνται από συνδυασμούς αυξητικών μικροδομών, με χρήση πεπερασμένων στοιχείων.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάδα, 2022. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92955
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Για την κατασκευή και την επίτευξη της αποδοτικής λειτουργίας ενός μηχανικού στοιχείου, απαιτείται προσεκτική μελέτη για την επιλογή του κατάλληλου υλικού. Οι μηχανικές ιδιότητες του τελικού προϊόντος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτές του υλικού κατασκευής. Στη βιομηχανία, συνήθης στόχος είναι η κατασκευή προϊόντων τα οποία διαθέτουν τη μέγιστη δυνατή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το βάρος τους. Τα αυξητικά υλικά, διαθέτουν πολύ ικανοποιητική συμπεριφορά για την επίτευξη του στόχου αυτού, με αποτέλεσμα να πλεονεκτούν σε σχέση με τα συμβατικά υλικά. Στην παρούσα εργασία, θα εντοπιστούν και θα αναλυθούν οι περιοχές χάσματος συχνότητας που προκύπτουν κατά τη διάδοση ενός κύματος, σε κατασκευή η οποία διαθέτει συνδυασμό αυξητικής μικροδομής. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων, ενώ θα δημιουργηθούν πολλαπλές παραλλαγές στη διαστρωμάτωση του υλικού, ώστε να συγκριθούν οι ζώνες χάσματος μεταξύ τους και το πώς αυτές επηρεάζονται από τη γεωμετρία της μικροδομής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά