Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύγκριση ικανοποίησης επιβατών αεροπορικών εταιρειών πριν και μετά την πανδημία COVID-19.

Atalla Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/32B7365F-AD53-4B0C-A38D-23A70CE1D72F
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Ατάλλα, "Σύγκριση ικανοποίησης επιβατών αεροπορικών εταιρειών πριν και μετά την πανδημία COVID-19", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92969
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση ικανών και αναγκαίων συνθηκών για την ικανοποίηση επιβατών σε τέσσερις αμερικάνικες αεροπορικές εταιρείες (American, Delta, Southwest, United Airlines). Τα δεδομένα που πρόκειται να αναλυθούν προέρχονται από έρευνα ικανοποίησης της εταιρείας Skytrax και θα εξεταστούν για τα έτη 2019 και 2020, δηλαδή για χρονικές περιόδους πριν και μετά την εμφάνιση της πανδημίας Covid -19.Αρχικά, θα γίνει χρήση της μεθόδου Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με ασαφή σύνολα, (fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis - fs/QCA) ξεχωριστά για κάθε μια από τις παραπάνω αεροπορικές εταιρείες για τα 2 αυτά έτη. Η μέθοδος fs/QCA βασίζεται στη θεωρία των ασαφών συνόλων και στη χρήση της Boolean άλγεβρας για να εντοπίσει αιτιώδεις συνθήκες/κριτήρια (ή συνδυασμούς αυτών), οι οποίες θα είναι αναγκαίες ή/και ικανές για την παρουσία του αποτελέσματος (υψηλή ολική ικανοποίηση).Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί η πολυκριτήρια μέθοδος MUSA (Multicriteria Satisfaction), για την ανάλυση της ικανοποίησης των επιβατών, ενώ για την κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών ποιότητας των υπηρεσιών θα εφαρμοστεί το μοντέλο τριών επιπέδων ποιότητας του Kano.Τα συμπεράσματα των παραπάνω μεθόδων επικεντρώνονται στις μεταβολές των προτιμήσεων των επιβατών πριν και μετά την εμφάνιση της πανδημίας, και μέσω της συγκριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους, θα προταθεί μια μέθοδος με την οποία κάθε εταιρεία θα είναι σε θέση να εντοπίσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της καθώς και να προσδιορίσει αυτά που χρήζουν βελτίωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά