Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστος σχεδιασμός σειράς προϊόντων με χρήση του αλγορίθμου βελτιστοποίησης grey wolf

Syrpi Charisti

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4C1439EF-F15A-4078-A534-B916E67463C7
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαρίστη Σύρπη, "Βέλτιστος σχεδιασμός σειράς προϊόντων με χρήση του αλγορίθμου βελτιστοποίησης grey wolf", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.92973
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το ολοένα και ανταγωνιστικότερο πνεύμα που κυριαρχεί στη παγκόσμια αγορά τον 21ο αιώνα, αναγκάζει την κάθε επιχείρηση να θέτει όλο και περισσότερους και πιο απαιτητικούς στόχους, με απώτερο σκοπό την επιβίωση και την εξέλιξή της στην αγορά. Οι στόχοι που μπορεί να ορίσει στο στρατηγικό της πλάνο μία εταιρεία ποικίλουν, και μπορεί να σχετίζονται με το μέγιστο δυνατό κέρδος ή την επέκτασή της. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, απόλυτος στόχος της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του μεριδίου αγοράς των προϊόντων που λανσάρονται στην αγορά, η οποία θα επιτευχθεί επιλύοντας το πρόβλημα βέλτιστου σχεδιασμού σειράς προϊόντων. Τα προϊόντα προς σχεδιασμό αναλύονται στα χαρακτηριστικά τους και στα επιμέρους επίπεδα αυτών, τα οποία συνδυάζονται καταλλήλως, ώστε να βρεθεί το βέλτιστο μερίδιο αγοράς. Για το στάδιο της προσομοίωσης της αγοραστικής διαδικασίας, στην οποία υπολογίζεται και αξιολογείται το μερίδιο αγοράς γραμμής προϊόντων, χρησιμοποιείται το στοχαστικό μοντέλο επιλογής Bradley Terry Luce (Bradley – Terry , 1952 & Luce , 1959). Όσον αφορά το κομμάτι της βελτιστοποίησης, λόγω του ότι το πρόβλημα ανήκει στην κατηγορία των NP-hard, θα εφαρμοστεί ο αλγόριθμος Grey Wolf Optimizer, ο οποίος αποτέλεσε μία καινούρια προσέγγιση στους Swarm Intelligence αλγορίθμους, όταν προτάθηκε για πρώτη φορά το 2013 από τους Seyedali Mirjalili, Seyed Mohammad Mirjalili και Andrew Lewis. Στο πλαίσιο της επίλυσης του προβλήματος, τόσο το μοντέλο Bradley Terry Luce, όσο και ο αλγόριθμος Grey Wolf Optimizer, θα υλοποιηθούν στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab, όπου θα αξιολογηθεί και η απόδοση του αλγορίθμου στο πρόβλημα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά