Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας τουρισμού με την Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων

Katsimicha Evgenia-Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1E7081C1-040F-435A-862D-95FC4549DE4A
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευγενία-Δήμητρα Κατσιμίχα, "Αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας τουρισμού με την Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93037
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το θέμα της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού με την χρήση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis-DEA). Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση των επιδόσεων των χωρών στον τουρισμό συγκριτικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη και τους πόρους που έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις επιδόσεις της κάθε χώρας (αφίξεις τουριστών, χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν κ.α.) με βάση όμως τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την αντίστοιχη χώρα (πιθανή διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος, κατασκευή ανάλογων υποδομών κ.α.). Κάθε χώρα η οποία αποτελεί και το τουριστικό προϊόν για να μπορεί να χαρακτηριστεί ανταγωνιστική και να προτιμάται έναντι των υπολοίπων, θα πρέπει να διαθέτει όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα βαθμολογιών στην παγκόσμια κατάταξη αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό ο δείκτης TTCI (Travel & Tourism Competitiveness Index) που δημοσιεύεται σε ετήσια βάση από το World Economic Forum υπολογίζει σε παγκόσμιο επίπεδο τη σειρά των χωρών από την πιο ανταγωνιστική έως την λιγότερο ανταγωνιστική, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που εμφανίζει η εκάστοτε χώρα σε διάφορους τομείς. Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος DEA για να εξεταστεί η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών. Συγκεκριμένα, θα διερευνηθούν διαφορετικά μοντέλα DEA που δημιουργήθηκαν για το σκοπό της συγκεκριμένης εργασίας, ενώ τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με την κατάταξη του δείκτη TTCI.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά