Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερευνώντας την έλλειψη χρηματοδότησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Arnogiannakis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D138678A-E720-4DD6-9FBB-7EADFF332BE8
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Aρνογιαννάκης, "Διερευνώντας την έλλειψη χρηματοδότησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Αναντίρρητα, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση διαδραματίζει μείζονα ρόλο για την λειτουργία τους. Εντούτοις, αρκετές φορές παρατηρείται ότι οι ΜΜΕ έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, το οποίο ασφαλώς λειτουργεί ως εμπόδιο τόσο για την ανάπτυξη τους όσο και την ανάπτυξη της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. Το χρηματικό ποσό το οποίο απαιτείται για τη χρηματοδότηση των τρεχόντων διεργασιών και του μελλοντικού σχεδιασμού των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, το οποίο δεν είναι εφικτό να αποκτηθεί μέσω των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών αγορών ή άλλων παροχών πίστωσης ορίζεται ως χρηματοδοτικό κενό (Financing Gap). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξακρίβωση των χαρακτηριστικών των ΜΜΕ τα οποία επηρεάζουν το αντιλαμβανόμενο, από τις επιχειρήσεις, χρηματοδοτικό κενό μέσω της χρήσης ενός σύνθετου δείκτη. Στο πλαίσιο κατανόησης του χρηματοδοτικού κενού χρησιμοποιήθηκε η γραμμική παλινδρόμηση σε στοιχεία πάνελ, βασιζόμενη σε δεδομένα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Πράγματι, στηριζόμενοι στα αποτελέσματα δύναται να ειπωθεί το γεγονός ότι βρέθηκε υψηλή συσχέτιση μεταξύ του χρηματοδοτικού κενού και ενός συνόλου παραμέτρων. Ήτοι, για την επίτευξη ενός μειωμένου χρηματοδοτικού κενού κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση παραμέτρων όπως τα κέρδη μιας ΜΜΕ, η πιστοληπτική ικανότητα των δανειζόμενων, η διαθεσιμότητα των δανείων, η προθυμία της τράπεζας να παρέχει πίστωση στην επιχείρηση, τα ιδία κεφάλαια της επιχείρησης, το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο και η μελλοντική διαθεσιμότητα δανείων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι βρέθηκε ότι μεγαλύτερες σε ηλικία ΜΜΕ διακρίνονται από μικρότερο χρηματοδοτικό κενό. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση σε ανάγκες για τραπεζικό δάνειο αποτελεί ενδεχομένως σημάδι αύξησης και του χρηματοδοτικού κενού το οποίο χαρακτηρίζει μια ΜΜΕ. Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη εργασία παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης μιας βαθύτερης κατανόησης για τη συμπεριφορά του χρηματοδοτικού κενού, το οποίο αντιλαμβάνονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αποκτώντας επίγνωση επί του χρηματοδοτικού κενού, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα πιο ολοκληρωμένο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο θα προσφέρει ισάξιες και περισσότερες ευκαιρίες για την απόκτηση χρηματοδότησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά