Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτίωση αποδοτικότητας έργων με δυναμική αναδιάταξη πόρων σε επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού

Mandourarakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/237FE01E-DB5B-4026-9681-DCEF541B50A0
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μανδουραράκης, "Βελτίωση αποδοτικότητας έργων με δυναμική αναδιάταξη πόρων σε επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93156
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας και ειδικότερα όσες από τη φύση τους στηρίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες, όπου η εμπειρία τους περιορίζεται σε πρόσφατα δεδομένα έργων με παραπλήσια τεχνογνωσία (προφίλ έργων), όπως οι επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού, αντιμετωπίζουν μια κύρια δυσκολία. Αυτή εντοπίζεται στην αδυναμία εκτίμησης του ρίσκου κατά την εργοληψία (πχ. περιθώριο προσοδοφόρας τιμολόγησης). Κατ’ επέκταση όμως και στην επιρροή στον χρονοπρογραμματισμό κατά τους κύκλους υλοποίησης και δοκιμών, και στις επιπτώσεις γύρω από την τακτική σχεδίαση και την ευθυγράμμιση της σύνθεσης των έργων με τους στρατηγικούς στόχους. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται την περίπτωση της εκτίμησης των περιθωρίων βελτίωσης του χρόνου παράδοσης έργων, μέσω ανακατανομής του προσωπικού, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει ικανοποιητικό περιθώριο στην κατανομή των ανθρώπινων πόρων κατά περίπτωση, με τρόπο που η ταύτιση των ικανοτήτων των εργαζομένων με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου να επιφέρει τις επιθυμητές τιμές στις αντίστοιχες μετρικές επίδοσης. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα (εν δυνάμει) πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων μέσω την υλοποίησης κατάλληλου γενετικού αλγορίθμου στο περιβάλλον της MATLAB, ο οποίος, στο πλαίσιο της εργασίας τροφοδοτείται αρχικά με σενάρια βασισμένα σε πραγματικά δεδομένα αλλά στη συνέχεια εξετάζει και εικονικά σενάρια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά