Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραμετρική σχεδίαση κοσμητικών προϊόντων

Letsios Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EEB0CFD5-9863-430C-A37A-F0096F79CF29
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Λέτσιος, "Παραμετρική σχεδίαση κοσμητικών προϊόντων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93171
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή περιγράφει την Σχεδίαση με τη Βοήθεια Υπολογιστή, την Προσθετική Κατασκευή και την Παραμετρική Σχεδίαση, και πως αυτές χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αντικειμένων και ειδικότερα κοσμητικών προϊόντων. Παρουσιάζει γενικά και εν συντομία τις παραπάνω τεχνολογίες, καθώς και τη διαδικασία παραγωγής κοσμημάτων και πως οι παραπάνω τεχνολογίες, χρησιμοποιούνται σ’ αυτό τον τομέα. Ειδικότερα και εκτενέστερα, αναφέρεται στο εργαλείο παραμετρικής σχεδίασης Grasshopper 3D®, στο γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας του και στα επιμέρους χαρακτηριστικά του, στα εργαλεία που διαθέτει και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και αναλύει με λεπτομέρεια την ανάπτυξη, τελικά, μιας ενιαίας εφαρμογής παραμετρικής σχεδίασης κοσμημάτων, ειδικότερα δακτυλιδιών. Στην πράξη, αναπτύχθηκαν επιμέρους εφαρμογές, κάθε μία από τις οποίες εκτελεί μια διαφορετική εργασία, και για τις οποίες περιγράφονται αναλυτικά, τα επιμέρους στοιχεία και δομές που τις απαρτίζουν, η χρήση και ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και ο τρόπος σκέψης για την εξεύρεση των επιμέρους λύσεων. Τελικά, οι επιμέρους εφαρμογές ενοποιήθηκαν σε μία ενιαία, η οποία μπορεί να εκτελέσει όλες τις εργασίες με ένα, φιλικό προς το χρήστη, γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά