Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αγορές μέσω διαδικτύου και βιωσιμότητα εμπορικής επιχείρησης

Papadaki Antonia, Manika Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1D823872-0621-44FB-BD87-C3DDCA780BCD
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντωνία Παπαδάκη, Ελένη Μανίκα, "Αγορές μέσω διαδικτύου και βιωσιμότητα εμπορικής επιχείρησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93311
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται στοιχεία και δεδομένα της πολυεθνικής ΙNDITEX, με σκοπό την χρηματοοικονομική ανάλυσή τους, μέσω της μεθόδου των αριθμοδεικτών. Επιθυμούμε να προσδιοριστεί η χρηματοοικονομική κατάσταση της πολυεθνικής και να γίνει σύγκριση αυτής, πριν και κατά τη διάρκεια εξάπλωσης της πανδημίας, κατά τα έτη 2016-2021 . Θα αξιολογηθεί, η ευελιξία της πολυεθνικής και ο ρόλος του online-shopping για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της, σε μία παγκόσμια κρίση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά