Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη και κατασκευή ψηφιακά καθοδηγούμενης φραίζας (CNC)

Kalpyris Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A00E7AC7-EDD8-4BB7-9BEB-F7CE22931E45
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Καλπύρης, "Μελέτη και κατασκευή ψηφιακά καθοδηγούμενης φραίζας (CNC)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93337
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη και κατασκευή μίας ψηφιακά καθοδηγούμενης εργαλειομηχανής (CNC) για φραιζάρισμα (milling/routing). Η κατασκευή θα συνοδεύεται και από αντίστοιχο control καθοδήγησης για τον προγραμματισμό των κινήσεων.Συγκεκριμένα: Το πρώτο στάδιο της εργασίας θα αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή της εργαλειομηχανής, όπου θα παρουσιαστεί αναλυτικά το κάθε βήμα της κατασκευής. Στο δεύτερο στάδιο της εργασίας θα υλοποιηθεί ο προγραμματισμός και η χρήση της εργαλειομηχανής, όπου θα εκπονηθεί και αντίστοιχος οδηγός χρήσης (manual) για τον χειρισμό της. Τέλος, στο τρίτο στάδιο της εργασίας, θα διεξαχθούν πειράματα για να καθοριστούν οι κοπτικές ικανότητες της εργαλειομηχανής, σε σχέση με διαφορετικά κατεργαζόμενα υλικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά