Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυκριτήρια και χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών τροφίμων στην Ελλάδα

Papachristos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0CAD8DA3-D955-4FDF-97B5-72A388F894AC
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Παπαχρήστος, "Πολυκριτήρια και χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών τροφίμων στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93343
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται και αναλύεται ο κλάδος τροφίμων στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 2015-2020. Η σημαντικότητα που δινόταν από την αρχαιότητα ακόμα στην διατροφή, όπου μέχρι τις μέρες μας διαμορφώνει ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, είναι ένας από τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη μελέτη. Για την ανάλυση του κλάδου έγινε επιλογή ενός δείγματος αποτελούμενο από δεκατέσσερις (14) εταιρείες τροφίμων με βάση δύο διαφορετικών κριτηρίων. Οι οκτώ (8) εκ των οποίων είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι υπόλοιπες έξι (6) επιλέχθηκαν με βάση το κριτήριο των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Για την ανάλυση αυτή, προτιμήθηκε η μέθοδος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με τη χρήση αριθμοδεικτών με σκοπό την αξιόπιστη μελέτη και σύγκριση της οικονομικής πορείας του κλάδου, στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος, προκειμένου να ισχυροποιηθεί η εγκυρότητα της εκτίμησης των επιδόσεων των εταιρειών του κλάδου τροφίμων αλλά και να γίνει κατάταξη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη χρηματοοικονομικά κριτήρια, χρησιμοποιήθηκε η πολυκριτήρια μέθοδος PROMETHEE ΙΙ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά