Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανασύσταση γεωμετρίας εξατομικευμένων ανευρυσμάτων κατιούσας αορτής από τομογραφίες πριν και μετά την αποκατάσταση με ενδομοσχεύματα

Krishan Wilson

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6A8E3325-DFF4-4076-AB12-D92E584EC722
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γουίλσον Κρίσαν, "Ανασύσταση γεωμετρίας εξατομικευμένων ανευρυσμάτων κατιούσας αορτής από τομογραφίες πριν και μετά την αποκατάσταση με ενδομοσχεύματα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93371
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Βιορευστομηχανικής & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων” της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η τρισδιάστατη αναδόμηση ανθρώπινων ανευρυσματικών αορτών ασθενών με ανεύρυσμα θωρακικής, κοιλιακής και θωρακοκοιλιακής αορτής, καθώς και η αναδόμηση αορτών μετά τη χειρουργική επέμβαση από αρχεία, τα οποία προκύπτουν από διαγνωστικές απεικονιστικές τεχνικές CT (Computed Tomography) ή MRI (Magnetic Resonance Imaging). Τα ανώνυμα ιατρικά αρχεία παρείχε η Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. Στα δεδομένα εικόνας εφαρμόζεται η μέθοδος της αντίστροφης μηχανικής (Reverse engineering), ώστε να καταστεί δυνατή η εμβιομηχανική ανάλυση του οργάνου. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί δεδομένα για την ανασύσταση του αορτικού τοιχώματος, από ένα εύρος τιμών που αναγράφεται στη βιβλιογραφία για την συγκεκριμένη ανατομική περιοχή της αορτής. Εν συνεχεία πραγματοποιείται μορφολογική ανάλυση των παθολογικών ανευρυσματικών αορτών πριν και μετά την αποκατάσταση με τη χρήση των κατάλληλων λογισμικών πακέτων. Σκοπός των μεθόδων ανάλυσης είναι η όσο το δυνατόν ρεαλιστική απεικόνιση των εξατομικευμένων αορτικών δομών σε περιβάλλον CAD. Χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες κατάλληλων λογισμικών όπως το λογισμικό RadiAntTM Dicom Viewer για την απεικόνιση των τομογραφιών, το ελεύθερο 3D Slicer για την αναδόμηση του αορτικού αυλού, το Vascular Modeling Toolkit (VMTK) για τη μορφολογική ανάλυση των παθολογικών αορτών πριν και μετά την αποκατάσταση και το MeshmixerTM Autodesk για την πλεγματοποίηση των δομών την εξομάλυνσή τους και την δημιουργία αορτικού τοιχώματος. Τα εξαγόμενα επιφανειακά και στερεά εξατομικευμένα μοντέλα αναδόμησης χρησιμοποιούνται, τόσο για την υπολογιστική τους προσομοίωση α) σε συνθήκες καταπόνησης με επιβολή εσωτερικής πίεσης αλλά και β) σε συνθήκες μη μόνιμης ροής αίματος, όσο και για την αναπαραγωγή τους με τρισδιάστατη εκτύπωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά