Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενδοτικά υλικά τρισδιάστατης εκτύπωσης για την in-vitro προσομοίωση του αορτικού τοιχώματος με εφαρμογές σε εξατομικευμένα ανευρύσματα κατιούσας αορτής και ενδομοσχεύματα

Drandakis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CFC3A51D-6081-41A5-B56B-9988D8A03247
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Δρανδάκης, "Ενδοτικά υλικά τρισδιάστατης εκτύπωσης για την in-vitro προσομοίωση του αορτικού τοιχώματος με εφαρμογές σε εξατομικευμένα ανευρύσματα κατιούσας αορτής και ενδομοσχεύματα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χαν https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93372
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Βιορευστομηχανικής & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αντικείμενο μελέτης, είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση υλικών της τρισδιάστατης εκτύπωσης και η επιλογή κατάλληλου υλικού εκτύπωσης για εύκαμπτες αγγειακές δομές, όπως αυτή της αορτής. Η μελέτη για την εκλογή των μηχανικών ιδιοτήτων υλικών εκτύπωσης πραγματοποιήθηκε μέσω βιβλιογραφικής έρευνας των αντίστοιχων μηχανικών ιδιοτήτων του αορτικού τοιχώματος. Στόχος της έρευνας είναι, οι εκτυπώσιμες αορτικές γεωμετρίες να έχουν μηχανικές ιδιότητες, τέτοιες ώστε να προσεγγίζουν το αορτικό τοίχωμα. Οι γεωμετρίες που χρησιμοποιήθηκαν προέκυψαν από CAD επεξεργασία τριών αξονικών τομογραφιών δύο ανδρών ασθενών 59 και 74 ετών αντίστοιχα. Για τον έναν έγινε εκτύπωση της αγγειακής δομής τόσο πριν το χειρουργείο όσο και μετά την αποκατάσταση, ενώ για τον άλλον μόνο πριν. Τα ανώνυμα ιατρικά αρχεία παρείχε η Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. Στόχος είναι η διερεύνηση των υλικών τρισδιάστατης εκτύπωσης κατά πόσο μπορούν να αποδώσουν αγγειακές δομές με όμοια ή σχεδόν όμοια χαρακτηριστικά με αυτά των πραγματικών ιστών και μοσχευμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά