Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της εντατικής κατάστασης του τοιχώματος εξατομικευμένων ανευρυσμάτων κατιούσας αορτής και του ενδομοσχεύματος αποκατάστασης

Mavrantzas Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D9CD7EF7-F86F-4ECA-9DD0-D89D2EFD91F3
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρίστος Μαυραντζάς, "Μελέτη της εντατικής κατάστασης του τοιχώματος εξατομικευμένων ανευρυσμάτων κατιούσας αορτής και του ενδομοσχεύματος αποκατάστασης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93373
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Βιορευστομηχανικής & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο στόχος της εν λόγω εργασίας είναι η μελέτη της εντατικής κατάστασης του τοιχώματος εξατομικευμένων ανευρυσμάτων κατιούσας θωρακικής αορτής καθώς και του ενδομοσχεύματος αποκατάστασης, σε γεωμετρίες που προέκυψαν από ανασύσταση τομογραφικών δεδομένων με την μέθοδο της αντίστροφης μηχανικής, ώστε να προλεχθεί η ροή του αίματος και η επίδρασή της στα τοιχώματα της κατιούσας θωρακικής αορτής κατά τη διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου. Τα ανώνυμα ιατρικά αρχεία παρείχε η Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. Η υπολογιστική μελέτη πραγματώνεται με διττή προσέγγιση, αφενός με την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων της γεωμετρίας ως παραμορφώσιμο στερεό σώμα (Finite Element Analysis - FEA) περιγράφοντας την εντατική κατάσταση του τοιχώματος υπό την επίδραση της αναπτυσσόμενης πίεσης εντός της αορτής και αφετέρου μέσω ανάλυσης υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics - CFD), στους σχετικούς όγκους ελέγχου του αίματος. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί δεδομένα για την λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος των ασθενών, από ένα πεδίο τιμών που απαντάται στην βιβλιογραφία. Οι γεωμετρίες, καθώς και τα βιβλιογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται αναφέρονται κατ’ αποκλειστικότητα σε ανθρώπινο οργανισμό. Χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες κατάλληλων ελεύθερων λογισμικών όπως, το FEΒio (Finite Elements for Biomechanics) ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές στην εμβιομηχανική, το SimVascular μέσω του οποίου γίνεται η πλεγματοποίηση και στη συνέχεια προλέγεται η ροή του αίματος, οι αναπτυσσόμενες πιέσεις και διατμητικές τάσεις στα τοιχώματα της κατιούσας αορτής επιλύοντας τις εξισώσεις Navier-Stokes. Τέλος, η απεικόνιση των αποτελεσμάτων γίνεται με τη χρήση του λογισμικού ParaView.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά