Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιχειρηματικό σχέδιο για την αναβάθμιση του εξοπλισμού μιας βιοτεχνίας μεταξοτυπίας

Roupas Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5ED2ABA9-535A-40B0-B23E-210ACBCABFF7
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Ρούπας, "Επιχειρηματικό σχέδιο για την αναβάθμιση του εξοπλισμού μιας βιοτεχνίας μεταξοτυπίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93452
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι γραφικές τέχνες αποτελούν έναν αρκετά πολύπλοκο κλάδο ο οποίος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνών. Από το 1450 και την πρώτη μηχανή τυπογραφίας του Γουτεμβέργιου μέχρι και σήμερα στον κλάδο προστίθενται συνεχώς νέες τεχνικές παραγωγής ανάλογα με την τεχνολογική εξέλιξη της εκάστοτε εποχής. Στο επιχειρηματικό, αυτό, πλάνο θα γίνει η αξιολόγηση μιας επενδυτικής δαπάνης που σκοπεύει να κάνει μια βιοτεχνία εκτυπώσεων διαφημιστικών δώρων και ενδυμάτων που εδρεύει στην Λάρισα και έχει ως κύρια ενασχόληση την μεταξοτυπία. Αρχικά γίνεται ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης παρουσιάζοντας τα παραγόμενα προϊόντα, τις υποδομές, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τους προμηθευτές, το προσωπικό αλλά και τα οικονομικά στοιχεία της του πρόσφατου παρελθόντος. Έπειτα σειρά έχει το εξωτερικό περιβάλλον της. Εκεί γίνεται ανάλυση των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον κλάδο στον οποίο ανήκει και ποίες από αυτές αποτελούν ανταγωνίστριες, ενώ παρουσιάζεται το πώς συνδέεται το μέγεθος του κύκλου εργασιών της διαχρονικά με την ζήτηση και το τεχνολογικό επίπεδο της εποχής. Εν συνεχεία θα γίνει η ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών (S.W.O.T. Analysis) η οποία θα βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου στρατηγικού πλάνου επενδύσεων. Το πλάνο επενδύσεων διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και του καταναλωτικού κοινού με γνώμονα πάντα τις οικονομικές δυνατότητες της. Παράλληλα καταρτίζεται και το πλάνο προώθησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα παρέχει πλέον. Τέλος, θα γίνει ο οικονομικός σχεδιασμός της επένδυσης μέσω του οποίου θα δοθούν απαντήσεις στον επενδυτή για τα αποτελέσματα μιας επένδυσης τέτοιου μεγέθους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά