Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεργασίας στην Ελληνική αγορά

Tzinaki Aikaterini-Marina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/07E1BAB8-D81B-41AA-84D4-9AC7A5B670B8
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη-Μαρίνα Τζινάκη, "Αξιολόγηση υπηρεσιών τηλεργασίας στην Ελληνική αγορά", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93461
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 υιοθετήθηκε από χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς η οργάνωση της εργασίας μέσω τηλεργασίας ως μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας και προστασίας της δημόσιας υγείας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών τηλεργασίας στην Ελληνική αγορά. Η εργασία βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με το διαμοιρασμό ερωτηματολογίου μέσω διαδικτύου σε εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται με τηλεργασία. Στόχος της εργασίας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τα δημογραφικά στοιχεία των εργαζομένων, τις προκλήσεις της τηλεργασίας, το χρησιμοποιούμενο λογισμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την ικανοποίηση των εργαζομένων από την τηλεργασία. Η εκτίμηση της παρούσας κατάστασης συνεισφέρει στην ανάδειξη πηγών δυσαρέσκειας του εργαζόμενου με τηλεργασία με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής του εργαζόμενου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά